Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 40 wiadomości.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-15)

Zarządzeni Nr EK.120.40.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr EK.120.39.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr EK.120.38.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-28)

Zarządzenie Nr GPN.120.37.2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym organizowanym na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłobucku, obręb Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-19)

Zarządzenie NR OR.120.36.2019 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Kopiec w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-15)

Zarządzenie Nr FK.120.35.2019 w sprawie ustalenia proporcji oraz prewspółczynnika określających zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej na rok 2019

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-14)

Zarządzenie NR EK.120.34.2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-14)

Zarządzenie Nr EK.120.33.2019 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-12)

Zarządzenie Nr GPN.120.32.2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/GPN/2014 Burmistrza Kłobucka z dnia 21.08.2014 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.16.2016 r. Burmistrza Kłobucka z dnia 23.06.2016 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-02-12)

Zarządzenie NR EK.120.31.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki próchnicy zębów w populacji dzieci 8-letnich w Gminie Kłobuck na lata 2019-2021"
Drukuj Liczba odwiedzin: 699

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl