Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia wewnętrzne

Znaleziono 71 wiadomości.

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-06-14)

Zarządzenie Nr IR.120.69.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: "Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno i centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placów zabaw w sołectwach Biała i Kamyk na terenie Gminy Kłobuck"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-06-13)

Zarządzenie Nr EK.120.68.2019 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-06-13)

Zarządzenie Nr EK.120.67.2019 Burmistrza Kłobucka w sprawie ustalenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Kłobucku

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-06-13)

Zarządzenie Nr IR.120.66.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dotyczących zadania pn.: "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż."

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-06-11)

Zarządzenie Nr IR.120.65.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: " Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku"

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-06-10)

Zarządzenie Nr IR.120.64.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż."

więcej: Zarządzenie wewnętrzne (2019-06-10)

Zarządzenie Nr IR.120.63.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu.

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-06-03)

Zarządzenie Nr IR.120.62.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku a także budowa oświetlenia"

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-05-30)

Zarządzenie Nr GPN.120.61.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej, w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Kłobuck, obręb Lgota stanowiącej własność Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia wewnętrzne (2019-05-22)

Zarządzenie Nr IR.120.60.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2340

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl