Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 55 wiadomości.

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.55.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-13)

Zarządzenie NR FK.0050.54.2018 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-13)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.53.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 19 przy ulicy Orzeszkowej 1 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-11)

Zarządzenie Nr IR.0050.52.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: "Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2019-2021".

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.51.2019 w sprawie planu finansowego na rok 2019 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy Kłobuck

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.50.2019 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie dotacji celowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.49.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-03-06)

Zarządzenie Nr FK.0050.48.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-28)

Zarządzenie Nr FK.0050.47.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-02-26)

Zarządzenie Nr FK.0050.46.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 979

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl