Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenia zewnętrzne

Znaleziono 104 wiadomości.

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-06-17)

Zarządzenie Nr EK.0050.103.2019 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego Nr 5 w Kłobucku i dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-06-14)

Zarządzenie Nr GPN.0050.102.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazów wynajmowanych lub wydzierżawianych nieruchomości

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-06-13)

Zarządzenie Nr FK.0050.101.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-06-10)

Zarządzenie Nr FK.0050.100.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-06-10)

Zarządzenie Nr FK.0050.99.2019 w sprawie podziału rezerwy ogólnej na rok 2019

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-06-10)

Zarządzenie Nr FK.0050.98.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

więcej: Zarządzenie zewnętrzne (2019-06-07)

Zarządzenie Nr FK.0050.97.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-05-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.96.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck przyjętej Uchwałą Nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-05-29)

Zarządzenie Nr ZDiGK.0050.95.2019 w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego socjalnego nr 4 przy ul. Staszica 16 w Kłobucku

więcej: Zarządzenia zewnętrzne (2019-05-29)

Zarządzenie Nr FK.0050.94.2019 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019
Drukuj Liczba odwiedzin: 3270

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl