Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania (IR.271.016.2019.WS) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.” .

Ostatnia zmiana: 2019-08-01 11:50:12
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-08-01 11:50:12 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania (IR.271.016.2019.WS) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.” Aktualizacja zamówienia
2019-06-11 12:33:26 Pastuszka Anna Zawiadomienie_o_wyborze_Oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-30 13:51:00 Pastuszka Anna Ranking_ofert.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-13 14:39:09 Miłkowski Paweł Informacja po otwarciu ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:02:38 Miłkowski Paweł Załączniki 8-37 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:02:02 Miłkowski Paweł zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1-1 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:01:41 Miłkowski Paweł zał_nr_6_Wzór_umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:01:22 Miłkowski Paweł zał_nr_5_wykaz_osób Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:01:08 Miłkowski Paweł zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej_wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:00:54 Miłkowski Paweł zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2757294

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl