Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania (IR.271.016.2019.WS) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.” .

Ostatnia zmiana: 2019-04-30 13:00:38
Redaktor: Paweł Miłkowski
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-04-30 13:00:38 Miłkowski Paweł zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału_wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:00:22 Miłkowski Paweł zał_nr_1_formularz_oferty_wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 13:00:05 Miłkowski Paweł SIWZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 12:59:40 Miłkowski Paweł Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 12:57:57 Miłkowski Paweł Ogłoszenie postępowania (IR.271.016.2019.WS) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.” Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2757256

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl