Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.” /IR.271.025.2019/ .

Ostatnia zmiana: 2019-07-16 15:49:40
Redaktor: Katarzyna Kardynał
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-07-16 15:49:40 Kardynał Katarzyna dokumentacja projektowa. stwiorb. przedmiar. cz.1.zip Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:32:46 Kardynał Katarzyna zał_nr_7_wzór_umowy_z_dokumentem_g warancyjnym.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:32:29 Kardynał Katarzyna zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:32:11 Kardynał Katarzyna zał_nr_5_wykaz_osób.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:31:50 Kardynał Katarzyna zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_ do_grupy_kapitałowej_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:31:31 Kardynał Katarzyna zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_ podstawy_wykluczenia.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:30:59 Kardynał Katarzyna zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_ warunki_udziału_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:30:26 Kardynał Katarzyna zał_nr_1_formularz_oferty_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:29:20 Kardynał Katarzyna zał. nr 11 do SIWZ Określenie zakresu robót do wykonania w 2019 r.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-16 15:28:14 Kardynał Katarzyna SIWZ.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2759834

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl