Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2017-10-19)

Kłobuck, dnia 19.10.2017r.

RM.0012.2.007.2017

Z A W I A D O M I E N I E

         Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24.10.2017r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Nr 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 Proponowany porządek posiedzenia:

     1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad,
     2. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 19.09.2017r.
     3. Opracowanie zasad i kryteriów przejmowania dróg wewnętrznych, stanowiących
          własność osób fizycznych lub prawnych, na mienie gminy.
     4. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej
         w Kłobucku ozn. Nr.RM.1511.05.2017r.
     5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
         wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy
         Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
     6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
         Nr 316/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017r w sprawie
         wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
     7. Wypracowanie opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania
         przestrzennego terenu w miejscowościach:
           - Kamyk
           - Borowianka i Kopiec,
           - Kłobuck, obręb Brody Malina, obręb Kłobuck Zagórze,
           - Libidza Gruszewnia,
           - Kłobuck, obręb Zagórze,
           - Kłobuck, obręb Smugi:
      8. Sprawy różne;
 - wypracowanie opinii do wniosku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży z gminnego
    zasobu nieruchomości, nieruchomości poł. w głębi ul. Śląskiej stanowiących działki Nr
    3418/1 o pow. 0,1712ha i Nr 3419/2 o pow. 0,0206ha.
 - wypracowanie stanowiska w sprawie naprawy ul. Topolowej od Nr 15 -18 w Łobodnie.
 - wypracowanie opinii w sprawie ewntualnego nabycia na mienie gminy nieruchomości
   zabudowanej budynkiem dworaca kolejowego w Kłobucku.

Przewodniczący Komisji Witold Dominik

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie Gminnym ( Dz.U. z 2017 poz 1875)
- Proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3686)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10436

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl