Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Posiedzenia Komisji

Termin posiedzenia komisji (2017-11-17)

Kłobuck, dnia 17.11.2017r.

 RM.0012.2.008.2017     

 Z A W I A D O M I E N I E

           Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21.11.2017r. (wtorek) o godz. 8:00 w Sali Nr 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.


 Proponowany porządek posiedzenia:

     1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad,
     2. Przyjęcie protokołu Nr 7 z posiedzenia komisji w dniu 24.10.2017r.
     3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
         w Kłobucku nt. stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Kłobuck.
     4. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2018.
     5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalania zasad nieodpłatnego
         przejmowania na własność Gminy Kłobuck nieruchomości stanowiących drogi
         wewnętrzne.
     6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
         zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej.
     7. Sprawy różne.
      - rozważenie możliwości utworzenia nowych miejsc parkingowych poprzez zmiane
        organizacji ruchu na ul. Harcerskiej w Kłobucku na drogę jednokierunkową.
      - wypracowanie opinii w sprawie ewentualnego przeznaczenia do sprzedaży w
         przetargu nieograniczonym lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobie  
         gminnym, usytuowanego w bloku mieszkalnym nr 16 przy ul. Wyszyńskiego 5
        o pow. użytkowej 35,50m2 .

Przewodniczący Komisji Witold Dominik


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie Gminnym ( Dz.U. z 2017 poz 1875)
- Proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.

Redakcja aktualności (ID: 3732)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10434

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl