Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2021-02-23)

Kłobuck, dnia 22.02.2021 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
do Projektu: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W ZAKRESIE UDZIAŁU W SZKOLENIACH
ORAZ MODERNIZACJI STANOWISK MIEJSC PRACY

w Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku

    Ogłasza się  rekrutację uczestników/uczestniczek projektu pn. „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Nabór uczestników/uczestniczek adresowany jest do pracowników/pracownic administracyjno-biurowych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej  w Kłobucku.

Liczba dostępnych miejsc w rekrutacji wynosi 12. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów/kandydatek przewiduje się utworzenie listy rezerwowej.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r.

Dokumenty wymagające dostarczenie w wersji papierowej należy złożyć osobiście w dniach od 22 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r., we wtorki od godz. 7:00 do godz. 16:00, w piątki od godz. 7:00 do godz. 14:00,  w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel) od godz. 7:00 do godz. 15:00 do Biura Projektu - Urząd Miejski w Kłobucku, pok. nr 3, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

Zasady rekrutacji uczestników/uczestniczek określa Regulamin naboru wraz z dokumentami, które dostępne są :
- w Biurze Projektu,
- na stronie internetowej Gminy Kłobuck bip.gminaklobuck.pl w zakładce ogłoszenia.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
ogłoszenie - skan ogłoszenie - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-23 14:18
Pastuszka Anna
273.8KB
ogłoszenie - doc ogłoszenie - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
21-02-23 14:18
Pastuszka Anna
726.5KB
formularz zgłoszeniowy - doc formularz zgłoszeniowy - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-03-08 09:53
Pastuszka Anna
749.5KB
oświadczenie - doc oświadczenie - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-02-26 10:15
Pastuszka Anna
1.41MB
deklaracja uczestnictwa - doc deklaracja uczestnictwa - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-26 10:14
Pastuszka Anna
727KB
deklaracja rezygnacji - doc deklaracja rezygnacji - doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-02-26 10:14
Pastuszka Anna
729KB

Redakcja aktualności (ID: 5589)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 70423

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl