Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia, zawiadomienia i komunikaty Burmistrza

Znaleziono 292 wiadomości.

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2016-01-15)

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku o kwalifikacji wojskowej w 2016 roku

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2016-01-13)

Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2016-01-12)

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Gminy Kłobuck oraz składania uwag i propozycji do projektu uchwały

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2016-01-12)

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w roku 2016

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2016-01-12)

HARMONOGRAM NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W KŁOBUCKU na rok 2016

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2016-01-05)

Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowy drogi gminnej Nr 470130S - ul. Olszowiec, na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2015-12-30)

Informacja o szkoleniu dot. obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2015-12-09)

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022"

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2015-11-13)

Komunikat Burmistrza Kłobucka z dnia 13 listopada 2015 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

więcej: Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza (2015-11-12)

Obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 491 relacji Częstochowa-Działoszyn oraz Nr 492 relacji Blachownia-Ważne Młyny
Drukuj Liczba odwiedzin: 70427

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl