Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” /IR.271.045.2021.KB/
2021-07-20 2021-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Sosnowej w Kłobucku i ul. Parkowej na Kopcu (2 części)”/IR.271.039.2021.SD/
2021-07-13 2021-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew" /Nr post. IR.271.044.2021.WS/
2021-07-12 2021-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew" /Nr post. IR.271.034.2021.WS
2021-07-01 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.033.2021.SA/
2021-06-14 2021-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.032.2021.WS/
2021-06-09 2021-06-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.030.2021.SA/
2021-05-31 2021-06-10
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Stawowej w Borowiance i przy ul. Studziennej w Białej” /Nr postępowania: IR.271.027.2021.SD/
2021-05-25 2021-06-02
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup i dostawa ergonomicznego wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku oraz Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku" /Nr postępowania: IR.271.004.2021 /
2021-03-19 2021-03-30
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Zakup i montaż urządzeń w celu doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami roślinnością w sołectwie Gruszewnia /IR.271.040.2021.KB/
2021-07-12 2021-07-22
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” /IR.271.042.2021.ŚR /
2021-07-09 2021-07-16
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” /IR.271.043.2021.ŚR/
2021-07-09 2021-07-16
Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i połkochwytami w sołectwie Brody Malina /Nr post. IR.271.037.2021.BK/
2021-07-05 2021-07-16
ZAPROSZENIE do złożenia pisemnej oferty na opracowanie geodezyjne - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, położonej w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/9, z nieruchomością położoną w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 180/14, będącą współwłasnością osób fizycznych /Nr post.: GPN.271.0001.2021/
2021-07-01 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” IR.271.023.2021.ŚR
2021-06-30 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” IR.271.019.2021.ŚR
2021-06-28 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku”
2021-06-28 2021-07-05
ZAPROSZENIE do złożenia pisemnej oferty na opracowanie geodezyjne - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, położonej w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/9, z nieruchomością położoną w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 180/14, będącą współwłasnością osób fizycznych /Nr post.: GPN.271.0001.2021/
2021-06-11 2021-06-22
Zaproszenie do składania oferty na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Wożniaka w Łobodnie wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej 0,4 kV”, /Nr post.: IR.271.029.2021.SD/
2021-05-28 2021-06-08
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Wożniaka w Łobodnie wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej 0,4 kV” /Nr postęp.: IR.271.021.2021.SD/
2021-05-27 2021-06-07
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku” /Nr postępowania: IR.271.025.2021.SD/
2021-05-24 2021-06-02
Zakup i dostawa monitorów, klawiatur oraz myszy w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Ogłoszenie nr 2021-22968-50180/
2021-05-24 2021-06-01
Zakup i dostawa podstawek pod dokumenty oraz lampek biurkowych w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Nr postępowania: Ogłoszenie nr 2021-22968-50194/
2021-05-24 2021-06-01
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46887/
2021-05-07 2021-05-17
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46319/
2021-05-05 2021-05-13
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... /Ogłoszenie nr 2021-21115-46490/
2021-05-05 2021-05-13
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-45055/
2021-04-26 2021-05-04
Drukuj Liczba odwiedzin: 230121

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl