Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: IR.271.026.2017  
Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libidzy przy ul. Olszyńskiego 2” (Nr postępowania: IR.271.026.2017) 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2017-05-29 
Termin składania ofert: 2017-06-06 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Informacja po otwarciu ofert Informacja po otwarciu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-06-06 14:08
Miłkowski Paweł
299.95KB
ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-05-29 13:04
Pastuszka Anna
132.11KB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
17-05-29 13:04
Pastuszka Anna
1.19MB
zał_nr_1_formularz_oferty_wzór zał_nr_1_formularz_oferty_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
17-05-29 13:05
Pastuszka Anna
28.54KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_warunki_udziału_wzór zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_warunki_udziału_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
17-05-29 13:05
Pastuszka Anna
19.09KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_ 1_podstawy_wykluczenia_wzór zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_ 1_podstawy_wykluczenia_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-05-29 13:05
Pastuszka Anna
22.74KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności _do_grupy_kapitałowej_wzór zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności _do_grupy_kapitałowej_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
17-05-29 13:05
Pastuszka Anna
20.33KB
zał_nr_5_wykaz_osób zał_nr_5_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-05-29 13:05
Pastuszka Anna
36KB
zał_nr_6_wzór_umowy zał_nr_6_wzór_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-05-29 13:06
Pastuszka Anna
289.27KB
zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1 zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
17-05-29 13:06
Pastuszka Anna
36KB
RANKING OFERT RANKING OFERT
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-06-19 15:06
Pastuszka Anna
67.24KB
zawiadomienie_o_wyborze_oferty zawiadomienie_o_wyborze_oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-06-21 15:00
Pastuszka Anna
218.35KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 218535

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl