Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Paweł Miłkowski 
Numer postępowania: IR.271.017.2018.WS 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o postępowaniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku” (IR.271.017.2018.WS) 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-03-20 
Termin składania ofert: 2018-03-28 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-03-20 14:34
Miłkowski Paweł
6.69MB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-03-20 14:35
Miłkowski Paweł
10.09MB
zał_nr_1_formularz_oferty_wzór zał_nr_1_formularz_oferty_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-03-20 14:35
Miłkowski Paweł
57KB
zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału_wzór zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-03-20 14:36
Miłkowski Paweł
39KB
zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-03-20 14:36
Miłkowski Paweł
41.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-03-20 14:36
Miłkowski Paweł
31KB
zał_nr_5_wykaz_osób zał_nr_5_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-03-20 14:37
Miłkowski Paweł
35KB
zal_nr_6_wzór_umowy zal_nr_6_wzór_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-03-20 14:37
Miłkowski Paweł
2.49MB
zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1 zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
18-03-20 14:38
Miłkowski Paweł
35KB
zał_nr_8_Oświadczenie_dot_kwot_wynagrodzenia zał_nr_8_Oświadczenie_dot_kwot_wynagrodzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-03-20 14:38
Miłkowski Paweł
47KB
zal_nr_9_Projekt_Budowlany zal_nr_9_Projekt_Budowlany
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
18-03-20 14:38
Miłkowski Paweł
27.21MB
zal_nr_10_Specyfikacja_Techniczna zal_nr_10_Specyfikacja_Techniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-03-20 14:39
Miłkowski Paweł
1MB
zal_nr_11_Przedmiar_Robot zal_nr_11_Przedmiar_Robot
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-03-20 14:39
Miłkowski Paweł
810.76KB
zal_nr_12_Opinia_Geotechniczna zal_nr_12_Opinia_Geotechniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-03-20 14:40
Miłkowski Paweł
8.09MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-03-29 14:27
Miłkowski Paweł
323.93KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 218529

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl