Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Paweł Miłkowski 
Numer postępowania: IR.271.016.2019.WS 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie postępowania (IR.271.016.2019.WS) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.”  
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-04-30 
Termin składania ofert: 2019-05-13 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-04-30 12:59
Miłkowski Paweł
7.57MB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
19-04-30 13:00
Miłkowski Paweł
13.99MB
zał_nr_1_formularz_oferty_wzór zał_nr_1_formularz_oferty_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-04-30 13:00
Miłkowski Paweł
66KB
zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału_wzór zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-04-30 13:00
Miłkowski Paweł
43.5KB
zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-04-30 13:00
Miłkowski Paweł
46.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej_wzór zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-04-30 13:01
Miłkowski Paweł
36KB
zał_nr_5_wykaz_osób zał_nr_5_wykaz_osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-04-30 13:01
Miłkowski Paweł
39KB
zał_nr_6_Wzór_umowy zał_nr_6_Wzór_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-04-30 13:01
Miłkowski Paweł
2.06MB
zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1-1 zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-04-30 13:02
Miłkowski Paweł
40KB
Załączniki 8-37 Załączniki 8-37
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
19-04-30 13:02
Miłkowski Paweł
195.02KB
Informacja po otwarciu ofert Informacja po otwarciu ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
19-05-13 14:39
Miłkowski Paweł
461.96KB
Ranking_ofert.pdf Ranking_ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-05-30 13:51
Pastuszka Anna
197.19KB
Zawiadomienie_o_wyborze_Oferty Zawiadomienie_o_wyborze_Oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-06-11 12:33
Pastuszka Anna
0.91MB
Drukuj Liczba odwiedzin: 218530

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl