Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Katarzyna Kardynał 
Numer postępowania: IR.271.025.2019 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.” /IR.271.025.2019/  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2019-07-16 
Termin składania ofert: 2019-08-01 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
19-07-16 15:27
Kardynał Katarzyna
233.01KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
19-07-16 15:28
Kardynał Katarzyna
611.46KB
zał. nr 11 do SIWZ Określenie zakresu robót do wykonania w 2019 r.pdf zał. nr 11 do SIWZ Określenie zakresu robót do wykonania w 2019 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-07-16 15:29
Kardynał Katarzyna
175.31KB
zał_nr_1_formularz_oferty_wzór.doc zał_nr_1_formularz_oferty_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-07-16 15:30
Kardynał Katarzyna
53KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_
warunki_udziału_wzór.doc zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_ warunki_udziału_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-07-16 15:30
Kardynał Katarzyna
44.5KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_
podstawy_wykluczenia.doc zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_ podstawy_wykluczenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-07-16 15:31
Kardynał Katarzyna
47KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_
do_grupy_kapitałowej_wzór.doc zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_ do_grupy_kapitałowej_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-07-16 15:31
Kardynał Katarzyna
36.5KB
zał_nr_5_wykaz_osób.doc zał_nr_5_wykaz_osób.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-07-16 15:32
Kardynał Katarzyna
37.5KB
zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-07-16 15:32
Kardynał Katarzyna
40KB
zał_nr_7_wzór_umowy_z_dokumentem_g
warancyjnym.pdf zał_nr_7_wzór_umowy_z_dokumentem_g warancyjnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
19-07-16 15:32
Kardynał Katarzyna
470.15KB
dokumentacja projektowa. stwiorb. 
przedmiar. cz.1.zip dokumentacja projektowa. stwiorb. przedmiar. cz.1.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
19-07-16 15:49
Kardynał Katarzyna
40.68MB
dokumentacja projektowa. stwiorb. 
przedmiar. cz.2.zip dokumentacja projektowa. stwiorb. przedmiar. cz.2.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
19-07-16 15:50
Kardynał Katarzyna
26.16MB
zmiana SIWZ 23.07.2019 r..pdf zmiana SIWZ 23.07.2019 r..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-07-23 15:22
Kardynał Katarzyna
481.14KB
zał_nr_1A_formularz_oferty_wzór.doc zał_nr_1A_formularz_oferty_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-07-23 15:22
Kardynał Katarzyna
51.5KB
zał_nr_7A_aktualny wzór_umowy_z_dokumentem_gwarancyjnym.pdf zał_nr_7A_aktualny wzór_umowy_z_dokumentem_gwarancyjnym.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-07-23 15:23
Kardynał Katarzyna
452.85KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-07-23 15:23
Kardynał Katarzyna
97.89KB
Informacja po otwarciu ofert.pdf Informacja po otwarciu ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-08-01 13:13
Pastuszka Anna
92.31KB
informacja o unieważnieniu postępowania - skan informacja o unieważnieniu postępowania - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-08-02 13:33
Pastuszka Anna
320.51KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 218861

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl