Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: OSiR.251.6.2020 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Usuwanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym odpady z targowisk oraz nieczystości ciekłych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku /Nr postępowania: OSiR.251.6.2020/

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są pod linkiem: http://www.osirklobuck.pl/index.php?opti na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"
 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-02-18 
Termin składania ofert: 2020-02-26 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-02-18 14:00
Pastuszka Anna
760.53KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 219068

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl