Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: IR.271.009.2020 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Strażackiej w Łobodnie, gm. Kłobuck” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.009.2020/ 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-03-05 
Termin składania ofert: 2020-03-16 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
ogłoszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie o zamowieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-03-05 12:01
Pastuszka Anna
155.96KB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-03-05 12:01
Pastuszka Anna
353.56KB
zał_nr_1_formularz_oferty.doc zał_nr_1_formularz_oferty.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
20-03-05 12:01
Pastuszka Anna
75.5KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_warunki_udziału.doc zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_warunki_udziału.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-05 12:01
Pastuszka Anna
44KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia.doc zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-03-05 12:01
Pastuszka Anna
48.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_ przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc zał_nr_4_oświadczenie_o_ przynależności_do_grupy_kapitałowej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
20-03-05 12:02
Pastuszka Anna
32KB
zał_nr_5_wykaz_usług.doc zał_nr_5_wykaz_usług.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-03-05 12:02
Pastuszka Anna
34.5KB
zał_nr_6_wykaz_osób.doc zał_nr_6_wykaz_osób.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
20-03-05 12:02
Pastuszka Anna
37KB
zał_nr_7_oświadczenie_z_ art_24_ust_1.doc zał_nr_7_oświadczenie_z_ art_24_ust_1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
20-03-05 12:02
Pastuszka Anna
39.5KB
zał_nr_8_Wzor_umowy.pdf zał_nr_8_Wzor_umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
20-03-05 12:02
Pastuszka Anna
291.4KB
załącznik nr 9.pdf załącznik nr 9.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-03-05 12:02
Pastuszka Anna
270.75KB
unieważnienie postępowania.pdf unieważnienie postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-03-16 14:25
Pastuszka Anna
133.06KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 218522

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl