Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: 5.21.P.DUJSP 
Przedmiot zamówienia: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych  
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Podstawowy 
Data ogłoszenia: 2021-03-05 
Termin składania ofert: 2021-03-24 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: link do platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/432081 
Drukuj Liczba odwiedzin: 216643

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl