Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: IR.271.004.2017.BM 
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.004.2017.BM)  
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2017-03-03 
Termin składania ofert: 2017-03-10 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 24 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-03-03 11:59
Pastuszka Anna
554.43KB
SIWZ SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-03-03 12:44
Pastuszka Anna
1.12MB
zał_nr_1_formularz_oferty_wzór zał_nr_1_formularz_oferty_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-03-03 12:01
Pastuszka Anna
58KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a _ust_1_warunki_udziału_wzór zał_nr_2_oswiadczenie_z_art_25a _ust_1_warunki_udziału_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-03-03 12:02
Pastuszka Anna
39.5KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-03-03 12:02
Pastuszka Anna
41.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_ do_grupy_kapitałowej_wzór zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_ do_grupy_kapitałowej_wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
17-03-03 12:02
Pastuszka Anna
31KB
zał_nr_5_wykaz_usług zał_nr_5_wykaz_usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-03-03 12:02
Pastuszka Anna
34.5KB
zał_nr_6_projekt_umowy zał_nr_6_projekt_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-03-03 12:02
Pastuszka Anna
77.5KB
zał_nr_7_Dokumentacja projektowa i STWIORB zał_nr_7_Dokumentacja projektowa i STWIORB
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-03-03 12:05
Pastuszka Anna
47.12MB
zał_nr_8_zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji zał_nr_8_zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-03-03 12:05
Pastuszka Anna
47KB
zał_nr_9_Tymczasowa i Stała Organizacja Ruchu zał_nr_9_Tymczasowa i Stała Organizacja Ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-03-03 12:06
Pastuszka Anna
11.06MB
Zmiana do SIWZ 08.03.2017 Zmiana do SIWZ 08.03.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-03-08 13:00
Miłkowski Paweł
365.67KB
załącznik nr 6a - projekt umowy załącznik nr 6a - projekt umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
17-03-08 13:01
Miłkowski Paweł
395.71KB
Zmiana do SIWZ II 08.03.2017 Zmiana do SIWZ II 08.03.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
17-03-08 14:13
Miłkowski Paweł
361.77KB
załącznik nr 1a - formularz oferty załącznik nr 1a - formularz oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
17-03-08 14:15
Miłkowski Paweł
57.5KB
Zmiana terminu składania ofert 09.03.2017 Zmiana terminu składania ofert 09.03.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
17-03-09 10:36
Miłkowski Paweł
358.8KB
Zmiana do SIWZ III 10.03.17 Zmiana do SIWZ III 10.03.17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-03-10 11:06
Pastuszka Anna
425.74KB
Ogłoszenie zmiana SIWZ Ogłoszenie zmiana SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-03-10 11:06
Pastuszka Anna
357.43KB
SIWZ_po zmianach SIWZ_po zmianach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-03-10 11:06
Pastuszka Anna
1.15MB
zał_nr_7_szczegółowe obowiązki wykonawcy zał_nr_7_szczegółowe obowiązki wykonawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-03-10 11:06
Pastuszka Anna
511.29KB
Pismo ws zmiany wzoru umowy_zał_5a Pismo ws zmiany wzoru umowy_zał_5a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
17-03-10 13:31
Pastuszka Anna
248.39KB
zał_nr_5a_projekt_umowy_po_zmianach zał_nr_5a_projekt_umowy_po_zmianach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
17-03-10 13:31
Pastuszka Anna
75.5KB
Informacja z sesji otwarcia ofert Informacja z sesji otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-03-20 12:29
Pastuszka Anna
382.19KB
Zawiadomienie  wyborze oferty Zawiadomienie wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-03-31 12:30
Pastuszka Anna
753.64KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 219128

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl