Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania

Znaleziono 45 wiadomości.

więcej: Sprawozdania (2020-03-06)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 2019 rok

więcej: Sprawozdania (2020-01-31)

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" za rok 2019

więcej: Sprawozdania (2019-05-16)

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

więcej: Sprawozdania (2019-04-19)

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

więcej: Sprawozdania (2019-03-14)

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018-2020" za rok 2018

więcej: Sprawozdania (2019-03-14)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok 2018

więcej: Sprawozdania (2019-03-11)

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2018

więcej: Sprawozdania (2019-02-25)

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" za rok 2018

więcej: Sprawozdania (2019-02-19)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - 2018 rok

więcej: Sprawozdania (2018-05-14)

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 15772

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl