Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Harcerskiej (dodatkowe miejsca parkingowe) w Kłobucku /Nr post.: IR.271.039.2020.SD/
2020-09-09 2020-09-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Harcerskiej (dodatkowe miejsca parkingowe) w Kłobucku /Nr post.: IR.271.033.2020.SD/
2020-09-02 2020-09-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś na terenie Gminy Kłobuck " /Nr post.: IR.271.038.2020/
2020-08-21 2020-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kamyk etap II oraz Oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Kłobucku (2 części)” /Nr post.: IR.271.037.2020.SA/
2020-08-20 2020-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Modernizacja drogi – ul. Poprzecznej w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej do działki parafii nr 425/5” /Nr post.: WD.261.1.005.2020/
2020-08-06 2020-08-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała (2 części)” /Nr postępowania: IR.271.29.2020.SD/
2020-07-31 2020-08-25
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja, w miejscowości Kłobuck (3 części)” /Nr post.: IR.271.030.2020.WS/
2020-07-23 2020-08-07
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni” /Nr post. IR.271.041.2020.SD/
2020-09-24 2020-10-05
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała” /Nr post.: IR.271.042.2020.SD /
2020-09-24 2020-10-05
Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kamyk etap II oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Kłobucku (2 części)” /Nr post. IR.271.040.2020.SA/
2020-09-18 2020-09-25
Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała (2 części)” /Nr post.: IR.271.035.2020.SD/
2020-08-05 2020-08-12
Zaproszenie do składania ofert na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadnia pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina i sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni, przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś oraz modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota na terenie Gminy Kłobuck" /Nr post.: IR.271.027.2020.KB/
2020-06-29 2020-07-07
Drukuj Liczba odwiedzin: 188241

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl