Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2022 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów /Numer post.: IR.271.084.2022.KB/
2022-10-05 2022-11-07
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku /IR.271.079.2022.SD/
2022-09-15 2022-10-05
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku /IR.271.080.2022/
2022-09-15 2022-10-03
Ogłoszenie o zamówieniu: Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej /IR.271.074.2022.KB/
2022-09-13 2022-09-28
Ogłoszenie o zamówieniu: „Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck" /IR.271.078.2022.WS/
2022-09-12 2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku na ul. 11 Listopada w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2 /IR.271.069.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Bohaterów bitwy pod Mokrą /IR.271.070.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Wyszyńskiego i ul. Harcerskiej /IR.271.071.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerowej /IR.271.072.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Baczyńskiego i ul. Paderewskiego /IR.271.073.2022.ŚR
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku /IR.271.067.2022/
2022-08-30 2022-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu: „Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck” /IR.271.053.2022.WS/
2022-08-18 2022-08-31
Ogłoszenie o zamówieniu:Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku na ul. 11 Listopada w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2 /IR.271.056.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Bohaterów bitwy pod Mokrą /IR.271.057.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Wyszyńskiego i ul. Harcerskiej /IR.271.058.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerowej /IR.271.059.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Baczyńskiego i ul. Paderewskiego /IR.271.060.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę, dotyczącą: Opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku /IR.271.082.2022.DS/
2022-09-20 2022-09-29
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku /IR.271.081.2022.ŚR/
2022-09-19 2022-09-26
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku /IR.271.061.2022.ŚR/
2022-09-14 2022-09-22
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i nr 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku. /IR.271.077.2022.ŚR/
2022-09-12 2022-09-16
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku /IR.271.076.2022.ŚR/
2022-09-09 2022-09-16
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku, IR.271.075.2022.WS
2022-09-07 2022-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku /IR.271.068.2022.WS/
2022-09-05 2022-09-12
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kłobuck przy ul. Sosnowej na działkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1, 343/2, 342, 316/3, 318/4, 317/1, 812/2. /IR.271.066.2022.KB /
2022-08-31 2022-09-09
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kłobuck przy ul. Sosnowej na działkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1, 343/2, 342, 316/3, 318/4, 317/1, 812/2 /IR.271.054.2022.KB/
2022-08-17 2022-08-26
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące: Budowa instalacji oświetlenia terenu Plac zabaw w miejscowości Rybno, dz. nr 157 /IR.271.051.2022.KD/
2022-08-11 2022-08-22
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Równoległej w Kłobucku /IR.271.043.2022.ŚR/
2022-07-28 2022-08-05
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Kłobucku /IR.271.042.2022.ŚR/
2022-07-27 2022-08-05
Ogłoszenie o zamówienie na roboty budowlane - Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kłobuck przy ul. Sosnowej na działkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1, 343/2, 342 / Nr post. IR.271.037.2022.KB/
2022-07-20 2022-08-01
Zaproszenie do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie wykazu synchronizacyjnego /GPN.6823.002.2022./
2022-07-11 2022-07-29
Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego /IR.271.061.2021.KB/
2021-11-12 2021-11-19
Drukuj Liczba odwiedzin: 304414

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl