Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Równoległej w miejscowości Kłobuck /Nr postępowania: WD.261.1.002.2023/
2023-08-28 2023-09-12
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2023 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Kłobuck.
2023-07-25 2023-08-24
Dostawa destruktu asfaltowego /WD.261.1.001.2023/
2023-07-10 2023-07-18
„Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku.” /OSP.KLOB.1/1.2023/
2023-06-20 2023-06-28
„Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania , wykonanie usługi wdrożenia Acitve Directory dla Gminy Kłobuck w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” /IR.271.023.2023.KB/
2023-06-13 2023-06-21
Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Sołectwie Zakrzew przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku /IR.271.021.2023.KB/
2023-05-30 2023-06-14
Zakup i dostawa sceny mobilnej /IR.271.013.2023.KB/
2023-04-13 2023-04-21
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej (5 części)” /IR.271.012.2023.WS/
2023-04-11 2023-05-12
„Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” - 3 części /IR.271.009.2023.SD/
2023-03-14 2023-03-29
Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej /Nr postępowania: IR.271.006.2023.KB/
2023-03-06 2023-03-21
"Renowacja figur świętych w kaplicach przy ulicach Długosza i Okólnej w Kłobucku" /Nr postępowania IR.271.002.2023.KB/
2023-02-08 2023-02-16
„Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” III części /Numer postępowania IR.271.001.2023.SD/
2023-02-02 2023-02-17
„Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II” /Nr postępowania: IR.271.003.2023.SA/
2023-02-02 2023-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z Gminy Kłobuck /WD.261.1.011.2022/
2022-12-30 2023-01-09
Ogłoszenie o zamówieniu: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.095.2022.SA/
2022-12-30 2023-01-13
Ogłoszenie o zamówieniu: Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw w Kłobucku /IR.271.086.2022.SD/
2022-12-28 2023-01-11
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Nadrzecznej w m-ci Biała /IR.271.045.2023.ŚR/
2023-09-21 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Polnej w m-ci Biała /IR.271.046.2023.ŚR/
2023-09-21 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.044.2023.ŚR/  
2023-09-20 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej (wg tablicy adresowej ul. Krótkiej) w Łobodnie /IR.271.043.2023.ŚR/
2023-09-19 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi budową linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej (wg tablicy adresowej ul. Krótkiej) w Łobodnie /IR.271.042.2023.ŚR/
2023-09-08 2023-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej (wg tablicy adresowej ul. Krótkiej) w Łobodnie /IR.271.041.2023.ŚR/
2023-09-07 2023-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.040.2023.ŚR/
2023-09-04 2023-09-08
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Ciasnej w Kłobucku. /IR.271.031.2023.ŚR/
2023-08-24 2023-08-30
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m-ci Kłobuck, ul. Ciasna /IR.271.037.2023.ŚR/
2023-08-07 2023-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m-ci Kłobuck przy ul. Podleśnej /IR.271.036.2023.ŚR/
2023-08-07 2023-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.038.2023.ŚR/
2023-08-07 2023-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku. /IR.271.033.2023.ŚR/
2023-07-28 2023-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m-ci Kłobuck, ul. Ciasna. /IR.271.034.2023.ŚR/
2023-07-28 2023-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.035.2023.ŚR/
2023-07-28 2023-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.032.2023.ŚR/
2023-07-21 2023-07-28
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku . /IR.271.029.2023.ŚR /
2023-07-20 2023-07-28
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m-ci Kłobuck, ul. Ciasna. /IR.271.030.2023.ŚR/
2023-07-20 2023-07-28
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.027.2023.ŚR/
2023-07-14 2023-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ulicznego ul. Mostowa w Kamyku /IR.271.026.2023.ŚR/
2023-07-13 2023-07-21
Budowa boiska do siatkówki o nawierzchni trawiastej wraz zestawem do boiska do piłki siatkowej w sołectwie Zakrzew /IR. 271.023.2023.KB/
2023-07-12 2023-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ulicznego ul. Mostowa w Kamyku /IR.271.024.2023.ŚR/  
2023-06-30 2023-07-12
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Drukarskiej w Kłobucku /IR.271.020.2023.ŚR/  
2023-05-12 2023-05-26
Postępowanie na dostawę zmywarek do posadzek /IR.271.014.2023.SD/
2023-05-10 2023-05-18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: termomodernizacji hali na terenie OSiR w Kłobucku /IR.271.017.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: Przebudowy bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku /IR.271.018.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Drukuj Liczba odwiedzin: 391353

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl