Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Sołectwie Zakrzew przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku /IR.271.021.2023.KB/
2023-05-30 2023-06-14
Zakup i dostawa sceny mobilnej /IR.271.013.2023.KB/
2023-04-13 2023-04-21
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej (5 części)” /IR.271.012.2023.WS/
2023-04-11 2023-05-12
„Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” - 3 części /IR.271.009.2023.SD/
2023-03-14 2023-03-29
Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej /Nr postępowania: IR.271.006.2023.KB/
2023-03-06 2023-03-21
"Renowacja figur świętych w kaplicach przy ulicach Długosza i Okólnej w Kłobucku" /Nr postępowania IR.271.002.2023.KB/
2023-02-08 2023-02-16
„Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” III części /Numer postępowania IR.271.001.2023.SD/
2023-02-02 2023-02-17
„Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II” /Nr postępowania: IR.271.003.2023.SA/
2023-02-02 2023-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z Gminy Kłobuck /WD.261.1.011.2022/
2022-12-30 2023-01-09
Ogłoszenie o zamówieniu: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.095.2022.SA/
2022-12-30 2023-01-13
Ogłoszenie o zamówieniu: Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw w Kłobucku /IR.271.086.2022.SD/
2022-12-28 2023-01-11
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych w 2023 r. /WD.261.1.010.2022/
2022-12-22 2022-12-30
Ogłoszenie o zamówieniu: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.094.2022.SA/
2022-12-13 2022-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku” /IR.271.092.2022.WS/
2022-12-09 2022-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2023 /IR.271.093.2022.KB/
2022-12-07 2022-12-15
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa destruktu asfaltowego /WD.261.1.009.2022/
2022-11-29 2022-12-07
Ogłoszenie o zamówieniu: Atualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap III /IR.271.091.2022.SA/
2022-11-28 2022-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2023 /IR.271.089.2022.KB/
2022-11-17 2022-11-30
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku /IR.271.088.2022.WS/
2022-11-08 2022-11-23
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Drukarskiej w Kłobucku /IR.271.020.2023.ŚR/  
2023-05-12 2023-05-26
Postępowanie na dostawę zmywarek do posadzek /IR.271.014.2023.SD/
2023-05-10 2023-05-18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: termomodernizacji hali na terenie OSiR w Kłobucku /IR.271.017.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: Przebudowy bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku /IR.271.018.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: Zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku /IR.271.019.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku /IR.271.005.2023.SA/
2023-03-17 2023-03-22
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z zagospodarowaniem terenu i budową fontanny multimedialnej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku /IR.271.007.2023.SA/
2023-03-17 2023-03-22
Drukuj Liczba odwiedzin: 375182

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl