Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post. IR.271.052.2021.SA/
2021-09-14 2021-09-22
Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich" /Nr post. IR.271.041.2021.SA/
2021-09-01 2021-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym” /Nr post.: WD.261.1.001.2021/
2021-08-16 2021-09-07
Ogłoszenie o zamówieniu „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” /IR.271.045.2021.KB/
2021-07-20 2021-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Sosnowej w Kłobucku i ul. Parkowej na Kopcu (2 części)”/IR.271.039.2021.SD/
2021-07-13 2021-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew" /Nr post. IR.271.044.2021.WS/
2021-07-12 2021-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.033.2021.SA/
2021-06-14 2021-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.032.2021.WS/
2021-06-09 2021-06-24
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Burmistrz Kłobucka ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.001.2021/
2021-09-13 2021-09-27
Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń w celu doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami roślinnością w sołectwie Gruszewnia /IR.271.048.2021.KB/
2021-08-26 2021-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i piłkochwytami w sołectwie Brody Malina /Nr post. IR.271.047.2021.KB/
2021-08-16 2021-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku MOK w Kłobucku wraz z projektem przebudowy pomieszczenia sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących.
2021-08-12 2021-08-19
Zakup i montaż urządzeń w celu doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami roślinnością w sołectwie Gruszewnia /IR.271.040.2021.KB/
2021-07-12 2021-07-22
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” /IR.271.042.2021.ŚR /
2021-07-09 2021-07-16
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” /IR.271.043.2021.ŚR/
2021-07-09 2021-07-16
Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i połkochwytami w sołectwie Brody Malina /Nr post. IR.271.037.2021.BK/
2021-07-05 2021-07-16
ZAPROSZENIE do złożenia pisemnej oferty na opracowanie geodezyjne - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, położonej w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/9, z nieruchomością położoną w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 180/14, będącą współwłasnością osób fizycznych /Nr post.: GPN.271.0001.2021/
2021-07-01 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” IR.271.023.2021.ŚR
2021-06-30 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” IR.271.019.2021.ŚR
2021-06-28 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku”
2021-06-28 2021-07-05
Zakup i dostawa monitorów, klawiatur oraz myszy w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Ogłoszenie nr 2021-22968-50180/
2021-05-24 2021-06-01
Zakup i dostawa podstawek pod dokumenty oraz lampek biurkowych w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Nr postępowania: Ogłoszenie nr 2021-22968-50194/
2021-05-24 2021-06-01
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46887/
2021-05-07 2021-05-17
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46319/
2021-05-05 2021-05-13
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... /Ogłoszenie nr 2021-21115-46490/
2021-05-05 2021-05-13
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-45055/
2021-04-26 2021-05-04
Drukuj Liczba odwiedzin: 235974

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl