Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie, Gmina Kłobuck” (IR.271.071.2018.WS)
2018-10-08 2018-10-16
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia" (IR.271.068.2018.KB )
2018-09-28 2018-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku". (IR.271.064.2018.KB)
2018-09-26 2018-10-15
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt.:„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, dla Szkół Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (EK.271.01.2018)
2018-09-21 2018-10-01
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” (IR.271.067.2018.WS)
2018-09-21 2018-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.041.2018.SN)
2018-09-19 2018-09-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane pn.: „PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA I UL. WINCENTEGO WITOSA W ŁOBODNIE, GMINA KŁOBUCK (IR.271.062.2018.WS)
2018-09-12 2018-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.060.2018.KB )
2018-09-05 2018-09-21
Ogłoszenie postępowania na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” (Nr postępowania: IR.271.058.2018.WS)
2018-08-24 2018-09-10
Ogłoszenie postępowania na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II” (IR.271.047.2018.WS)
2018-07-19 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II”. (IR.271.044.2018.WS)
2018-07-12 2018-07-27
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: "Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku (IR.271.065.2018.KB)
2018-09-26 2018-10-04
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”, Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów (Nr postępowania: IR.271.066.2018.KB)
2018-09-18 2018-09-20
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk", "Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Smugi" (IR.271.061.2018.KB)
2018-09-11 2018-09-13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck", "Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Lgota OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY" (IR.271.063.2018.KB)
2018-09-11 2018-09-13
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” (IR.271.039.2018.KB)
2018-06-13 2018-06-20
Drukuj Liczba odwiedzin: 92719

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl