Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Woźniaka w Łobodnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.064.2019.SD/
2019-11-27 2019-12-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck” /Nr postępowania: IR.271.063.2019.WS/ UWAGA! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO
2019-11-08 2019-11-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn "Remont drogi gminnej ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i z ul. T. Kościuszki” /Nr postępowania: WD.261.1.008.2019/
2019-10-25 2019-11-12
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego” /Nr postęp.: WD.261.1.007.2019/
2019-10-10 2019-10-18
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu pod nazwą: „Dostawa ciągnika z osprzętem” /Nr postępowania: WD.261.1.006.2019/
2019-10-07 2019-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego osiedla w Kamyku (ul. J Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.058.2019.SD/
2019-10-02 2019-10-10
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pn „Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”./Nr postępowania: IR.271.055.2019.WS/ UWAGA: ZMIANA OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.10.2019r. - UWAGA OBOWIĄZUJE FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH
2019-09-24 2019-10-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż” /Nr postępowania IR.271.045.2019/
2019-09-19 2019-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego osiedla w Kamyku (ul. J Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.054.2019.SD/
2019-09-18 2019-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku " wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” /Nr IR.271.046.2019.KB/
2019-09-16 2019-09-25
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pn. „Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy” /Nr postępowania: IR.271.049.2019.WS/
2019-09-16 2019-09-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.044.2019.SD/
2019-09-11 2019-09-19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa placu zabaw sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck” /Nr postępowania: IR.271.039.2019.KB/
2019-08-14 2019-08-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż” /Nr postępowania IR.271.038.2019/
2019-08-05 2019-08-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, Gmina Kłobuck”. /Nr postępowania IR.271.037.2019.WS/
2019-07-29 2019-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. /IR.271.027.2019/
2019-07-18 2019-07-29
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” (IR.271.039.2018.KB)
2018-06-13 2018-06-20
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr postęp.: IR.271.062.2019.SA/
2019-10-14 2019-10-21
ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego” – Części: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX” /Nr postęp.: IR.271.059.2019.KB/
2019-10-08 2019-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr post.: IR.271.060.2019.SA/
2019-10-08 2019-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr postępowania: IR.271.056.2019.SA/
2019-09-30 2019-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr postępowania: IR.271.057.2019.SA/
2019-09-30 2019-10-08
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Kamyku /Nr postępowania: IR.271.050.2019.SA/
2019-09-16 2019-09-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku /Nr postępowania: IR.271.048.2019.SA/
2019-09-11 2019-09-18
Ogłoszenie o zamówienia na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew” /Nr postępowania: IR.271.047.2019.KB/
2019-09-11 2019-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku” /Nr post. IR.271.043.2019.SA/
2019-09-09 2019-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Kamyku” /Nr post. IR.271.042.2019.WS/
2019-09-06 2019-09-16
Drukuj Liczba odwiedzin: 153103

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl