Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy fontanny na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich." /Nr post.: IR.271.028.2020.SA/
2020-07-06 2020-07-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: " Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.026.2020.SD/
2020-06-08 2020-06-16
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema w Kamyku, Gmina Kłobuck” /Nr post.: IR.271.025.2020.SD/
2020-06-05 2020-06-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina i sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni, przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś oraz modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota na terenie Gminy Kłobuck " /Nr post.: IR.271.023.2020.KB/
2020-05-29 2020-06-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku" /Nr post: R.271.022.2020.SA/
2020-05-28 2020-06-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.:"Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.017.2020.SA/
2020-05-05 2020-05-20
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Zaproszenie do składania ofert na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadnia pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina i sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni, przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś oraz modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota na terenie Gminy Kłobuck" /Nr post.: IR.271.027.2020.KB/
2020-06-29 2020-07-07
Drukuj Liczba odwiedzin: 179285

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl