Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa placu zabaw sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck” /Nr postępowania: IR.271.039.2019.KB/
2019-08-14 2019-08-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż” /Nr postępowania IR.271.038.2019/
2019-08-05 2019-08-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, Gmina Kłobuck”. /Nr postępowania IR.271.037.2019.WS/
2019-07-29 2019-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck”. /Nr postępowania IR.271.036.2019.KB/
2019-07-26 2019-08-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: : „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”. /Nr postępowania IR.271.032.2019.SD/
2019-07-18 2019-07-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. /IR.271.027.2019/
2019-07-18 2019-07-29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.035.2019.KB/
2019-07-17 2019-07-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa destruktu asfaltowego - II postępowanie” /Nr postępowania: WD.261.1.005.2019/
2019-07-16 2019-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.” /IR.271.025.2019/
2019-07-16 2019-08-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” nr postępowania IR.271.034.2019.SD
2019-07-11 2019-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w m. Kamyk na odcinku około 250 metrów” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /nr postępowania: IR.271.033.2019.WS/
2019-07-11 2019-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno i centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placów zabaw w sołectwach Biała i Kamyk na terenie Gminy Kłobuck” /IR.271.030.2019.KD/
2019-07-04 2019-07-19
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie" /Nr postępowania IR.271.028.2019.KB/
2019-06-25 2019-07-10
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” (IR.271.039.2018.KB)
2018-06-13 2018-06-20
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck

Nie znaleziono aktualnych zamówień publicznych prowadzonych przez podmiot.

Drukuj Liczba odwiedzin: 135859

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl