Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot. robót budowlanych pn.: „Modernizacja mostu JNI 35013390 w ciągu drogi gminnej nr 470183S – ul. Stawowej w miejscowości Borowianka – II postępowanie” /Nr post. WD.261.1.005.2021/
2021-10-29 2021-11-15
Ogłoszenie o zamówieniu dot. robot budowlanych przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej III etap /Nr post. IR.271.060.2021.SA/
2021-10-26 2021-11-10
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego robót budowlanych pn. Modernizacja nawierzchni dróg – ul. Żabiej w Kłobucku i ul. Kościelnej w Libidzy” /Nr post. WD.261.1.004.2021/
2021-10-25 2021-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie" /Nr post. IR.271.057.2021.SD/
2021-10-20 2021-11-08
Ogłoszenie o zamówienia dot. robot budowlanych przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej III etap /IR.271.054.2021.SA/
2021-10-07 2021-10-22
Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w roku 2021 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów, a także jego obsługę w okresie spłaty" /IR.271.056.2021.KB/
2021-10-05 2021-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu dla dostaw pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego” /WD.261.1.003.2021/
2021-10-01 2021-10-11
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja mostu JNI 35013390 w ciągu drogi gminnej nr 470183S – ul. Stawowej w miejscowości Borowianka /Nr post. WD.261.1.002.2021/
2021-09-28 2021-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w roku 2021 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów, a także jego obsługę w okresie spłaty" /IR.271.055.2021.KB/
2021-09-24 2021-10-04
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post. IR.271.052.2021.SA/
2021-09-14 2021-09-22
Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich" /Nr post. IR.271.041.2021.SA/
2021-09-01 2021-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym” /Nr post.: WD.261.1.001.2021/
2021-08-16 2021-09-07
Ogłoszenie o zamówieniu „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” /IR.271.045.2021.KB/
2021-07-20 2021-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Sosnowej w Kłobucku i ul. Parkowej na Kopcu (2 części)”/IR.271.039.2021.SD/
2021-07-13 2021-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew" /Nr post. IR.271.044.2021.WS/
2021-07-12 2021-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.033.2021.SA/
2021-06-14 2021-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.032.2021.WS/
2021-06-09 2021-06-24
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku w postaci dobudowy oświetlenia parku /IR.271.062.2021.KB/
2021-11-17 2021-11-24
Burmistrz Kłobucka ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.003.2021/
2021-11-15 2021-11-29
Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego /IR.271.061.2021.KB/
2021-11-12 2021-11-19
Nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie” /IR.271.059.2021.SD/
2021-10-21 2021-10-29
Burmistrz Kłobucka ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.002.2021/
2021-10-18 2021-11-02
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej” /IR.271.058.2021.SA/
2021-10-13 2021-10-21
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku” /IR.271.049.2021.SD/
2021-09-24 2021-10-04
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwentarskiego dla zadania pn.: „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku” /IR.271.051.2021.SD/
2021-09-24 2021-10-01
Burmistrz Kłobucka ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.001.2021/
2021-09-13 2021-09-27
Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń w celu doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami roślinnością w sołectwie Gruszewnia /IR.271.048.2021.KB/
2021-08-26 2021-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i piłkochwytami w sołectwie Brody Malina /Nr post. IR.271.047.2021.KB/
2021-08-16 2021-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku MOK w Kłobucku wraz z projektem przebudowy pomieszczenia sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących.
2021-08-12 2021-08-19
Zakup i montaż urządzeń w celu doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami roślinnością w sołectwie Gruszewnia /IR.271.040.2021.KB/
2021-07-12 2021-07-22
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” /IR.271.042.2021.ŚR /
2021-07-09 2021-07-16
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” /IR.271.043.2021.ŚR/
2021-07-09 2021-07-16
Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i połkochwytami w sołectwie Brody Malina /Nr post. IR.271.037.2021.BK/
2021-07-05 2021-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” IR.271.023.2021.ŚR
2021-06-30 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” IR.271.019.2021.ŚR
2021-06-28 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku”
2021-06-28 2021-07-05
Zakup i dostawa monitorów, klawiatur oraz myszy w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Ogłoszenie nr 2021-22968-50180/
2021-05-24 2021-06-01
Zakup i dostawa podstawek pod dokumenty oraz lampek biurkowych w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Nr postępowania: Ogłoszenie nr 2021-22968-50194/
2021-05-24 2021-06-01
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46887/
2021-05-07 2021-05-17
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46319/
2021-05-05 2021-05-13
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... /Ogłoszenie nr 2021-21115-46490/
2021-05-05 2021-05-13
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-45055/
2021-04-26 2021-05-04
Drukuj Liczba odwiedzin: 247612

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl