Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji zalewu Zakrzew w Kłobucku , wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich.” /IR.271.011.2024.KB/
2024-06-14 2024-06-24
„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 ul. Witosa w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /IR.271.024.2024.WS/
2024-06-06 2024-06-14
„Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kłobuck” /IR.271.019.2024/
2024-05-14 2024-05-22
Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kłobuck /IR.271.014.2024/
2024-04-18 2024-04-26
Przebudowa drogi ul. Ściegiennego i drogi ul. Polnej w Kłobucku /IR.271.007.2024.SD/
2024-03-21 2024-04-05
„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Przedszkola Gminnego nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku o pomieszczenia żłobka, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich.” /IR.271.008.2024.SA/
2024-03-19 2024-03-28
"Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku" /IR.271.003.2024.KB/
2024-02-07 2024-02-22
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej projektu boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Białej” IR.271.025.2024.SD
2024-06-13 2024-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew” IR.271.026.2024.MF
2024-06-13 2024-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Doprowadzenie energii elektrycznej do istniejącego kontenera i oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Zakrzew” IR.271.026.2024.MF
2024-06-13 2024-06-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi rozbudową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m-ci Biała, przy ul. Nadrzecznej /IR.271.023.2024.ŚR/
2024-06-03 2024-06-17
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi rozbudową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m-ci Kopiec przy ul. Topolowej /IR.271.021.2024.ŚR/
2024-05-31 2024-06-10
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące Rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m-ci Biała, przy ul. Nadrzecznej. /IR.271.022.2024.ŚR/
2024-05-31 2024-06-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego w m-ci Kopiec, przy ul. Topolowej. /IR.271.020.2024.ŚR/
2024-05-24 2024-06-05
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z „Przebudowa drogi ul. Ściegiennego i drogi ul. Polnej w Kłobucku” IR.271.018.2024.SD
2024-04-19 2024-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: budowy oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Pokrzyńskiego w Libidzy /IR.271.016.2024.ŚR/
2024-04-17 2024-04-24
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: budowy oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Parkowej w Łobodnie /IR.271.015.2024.ŚR/
2024-04-17 2024-04-24
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: budowy oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Parkowej w Łobodnie /IR.271.012.2024.ŚR/
2024-04-05 2024-04-17
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: budowy oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Pokrzyńskiego w Libidzy /IR.271.013.2024.ŚR/
2024-04-05 2024-04-17
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z budową „łącznika” ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Kłobucku IR.271.010.2024.WS
2024-03-15 2024-03-22
Postępowanie zakupowe w zakresie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - zamawiający: Parafia Katolicka pw. św. Marcina Biskupa w Kłobucku
2023-12-19 2024-02-05
Drukuj Liczba odwiedzin: 440715

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl