Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia objęte ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej” /Nr post IR.271.028.2022.KB/
2022-05-24 2022-06-08
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.027.2022.SA/
2022-05-23 2022-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej” /IR.271.020.2022.WS/
2022-05-02 2022-05-10
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy /Nr post. IR.271.019.2022.SD/
2022-04-28 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku dotyczące budowy siłowni zewnętrznej" /Nr post. IR.271.016.2022.KB/
2022-04-05 2022-04-20
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa destruktu asfaltowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych /WD.261.1.005.2022/
2022-03-29 2022-04-06
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku dotyczące doposażenia placu zabaw /IR.271.012.2022/
2022-03-23 2022-04-07
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową obiektu mostowego /Nr post. IR.271.008.2022.SA/
2022-03-16 2022-03-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck /Nr post. IR.271.007.2022.SD/
2022-03-16 2022-03-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 470034S ul. hm. Tadeusza Sobisia w Kłobucku” /Nr post. WD.261.1.004.2022/
2022-03-15 2022-03-30
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku /Nr post. IR.271.003.2022.SD/
2022-02-24 2022-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MOSTOWEJ W KAMYKU WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO /Nr post. IR.271.006.2022.SA/
2022-02-24 2022-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu dot. robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku” /Nr post. IR.271.002.2022.KB/
2022-02-16 2022-03-03
Ogłoszenie o zamówieniu p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej (5 części)” /nr post. IR.271.004.2022.WS/
2022-02-07 2022-03-10
Ogłoszenie o zamówieniu pn. ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. PARKOWEJ W KŁOBUCKU /Nr post. IR.271.005.2022.KB/
2022-02-04 2022-02-23
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Kłobuck, w tym wyłapywanie, transport, utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt” /WD.261.1.002.2022/
2022-01-28 2022-02-07
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa paliw płynnych w 2022 r. – II postępowanie” /WD.261.1.003.2022/
2022-01-19 2022-01-27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /IR.271.001.2022.SA/
2022-01-04 2022-01-14
Ogłoszenie o zamówieniu dla dostaw pn.: "Dostawa piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kłobuck” /WD.261.1.001.2022/
2022-01-04 2022-01-12
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa paliw płynnych w 2022 r.” /WD.261.1.006.2021/
2021-12-31 2022-01-13
Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienia poza ustawą o zamówieniach publicznych
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego Osiedla nr 7 w Kłobucku /IR.271.029.2022.SD/
2022-05-20 2022-05-30
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w celu doposażenia placu zabaw w parku przy ul. Parkowej w Kłobucku (ID 611612)​ /IR.271.026.2022.KB/
2022-05-12 2022-05-25
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii elektroenergetycznej pn.: Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy /IR.271.025.2022.SD/
2022-05-11 2022-05-19
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Kopcu, /IR.271.021.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowa w Borowiance, /IR.271.023.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej, /IR.271.024.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Kopcu, /IR.271.022.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej, IR.271.018.2022.ŚR
2022-04-21 2022-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w Borowiance, IR.271.014.2022.ŚR
2022-04-21 2022-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w Borowiance, IR.271.013.2022.ŚR
2022-04-20 2022-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej, IR.271.017.2022.ŚR
2022-04-20 2022-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:, „Projekt budynku klubowego Pogoń Kamyk”, IR.271.015.2022.SD
2022-04-08 2022-04-20
Postępowanie na usługę nadzoru dla zadania pn:. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacją budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. (ID 581737) /Nr post. IR.271.009.2022/
2022-03-04 2022-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” /IR.271.066.2021.WS/
2021-12-30 2022-01-14
Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego /IR.271.061.2021.KB/
2021-11-12 2021-11-19
Zakup i dostawa monitorów, klawiatur oraz myszy w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Ogłoszenie nr 2021-22968-50180/
2021-05-24 2021-06-01
Zakup i dostawa podstawek pod dokumenty oraz lampek biurkowych w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Nr postępowania: Ogłoszenie nr 2021-22968-50194/
2021-05-24 2021-06-01
Drukuj Liczba odwiedzin: 282301

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl