Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienie publiczne prowadzone przez podmiot
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” (Nr postępowania IR.271.072.2018.KB)
2018-11-09 2018-11-16
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie, Gmina Kłobuck” (IR.271.071.2018.WS)
2018-10-08 2018-10-16
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia" (IR.271.068.2018.KB )
2018-09-28 2018-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku". (IR.271.064.2018.KB)
2018-09-26 2018-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: "Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku (IR.271.065.2018.KB)
2018-09-26 2018-10-04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt.:„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, dla Szkół Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (EK.271.01.2018)
2018-09-21 2018-10-01
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” (IR.271.067.2018.WS)
2018-09-21 2018-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.041.2018.SN)
2018-09-19 2018-09-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane pn.: „PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA I UL. WINCENTEGO WITOSA W ŁOBODNIE, GMINA KŁOBUCK (IR.271.062.2018.WS)
2018-09-12 2018-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.060.2018.KB )
2018-09-05 2018-09-21
Ogłoszenie postępowania na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” (Nr postępowania: IR.271.058.2018.WS)
2018-08-24 2018-09-10
Ogłoszenie postępowania na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck” (IR.271.056.2018.KB)
2018-08-17 2018-08-31
Ogłoszenie postępowania nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie" (IR.271.057.2018.KB)
2018-08-17 2018-08-31
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA I UL. WINCENTEGO WITOSA W ŁOBODNIE, GMINA KŁOBUCK” (Nr postępowania: IR.271.055.2018.WS)
2018-08-14 2018-08-29
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+002 do km 0+429 – ETAP I” (WD.261.1.002.2018 )
2018-08-02 2018-08-20
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją: 1) zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn. „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” 2) zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Długosza w Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych” (IR.271.052.2018.WS)
2018-08-02 2018-08-17
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”. (IR.271.051.2018.KB)
2018-07-30 2018-08-14
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.050.2018.KB )
2018-07-27 2018-08-10
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: " Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego" (IR.271.048.2018.BM )
2018-07-20 2018-08-10
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Koncepcja zagospodarowania terenu przyległego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego położonego w miejscowości Kamyk, gm. Kłobuck” (IR.271.049.2018.BM)
2018-07-20 2018-08-06
Ogłoszenie postępowania na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II” (IR.271.047.2018.WS)
2018-07-19 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2068S poprzez budowę chodnika w miejscowości Biała ul. Jasnogórska, gmina Kłobuck" - ETAP I (IR.271.046.2018.BM)
2018-07-18 2018-07-26
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla OSP w Białej (OSP.B.1/1.2018)
2018-07-17 2018-07-26
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”. (IR.271.045.2018.KB)
2018-07-13 2018-07-30
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2068S poprzez budowę chodnika w miejscowości Biała ul. Jasnogórska, gmina Kłobuck" - ETAP I (IR.271.042.2018.BM )
2018-07-12 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II”. (IR.271.044.2018.WS)
2018-07-12 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.043.2018.KB )
2018-07-11 2018-07-26
Ogłoszenie o zamówienia na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ewid. 585/38 (obręb Zakrzew przy ul. Dębowej w Kłobucku), obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck”. (IR.271.040.2018.WS)
2018-06-20 2018-06-28
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck”. (IR.271.038.2018.WS)
2018-06-13 2018-06-29
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.037.2018.KB )
2018-06-07 2018-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu na usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości lc=826,0 m wzdłuż ul. Pogodnej w Kłobucku (IR.271.035.2018.BM)
2018-05-23 2018-06-04
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia" (IR.271.034.2018.BM )
2018-05-16 2018-06-11
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm. T. Sobisia w zakresie budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i hm T. Sobisia w Kłobucku" (IR.271.029.2018.SN )
2018-04-25 2018-05-10
Ogłoszenie o zmówieniu na roboty budowlane związane z budową oświetlenia części ulicy Gajowej w Kłobucku(IR.271.031.2018.WS)
2018-04-23 2018-05-08
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej)” (IR.271.028.2018.SN )
2018-04-23 2018-05-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia części ulicy Gajowej w Kłobucku”. (IR.271.032.2018.WS)
2018-04-23 2018-05-08
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ""Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia" (IR.271.030.2018.BM)
2018-04-20 2018-05-07
Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”. (IR.271.025.2018.KB)
2018-04-18 2018-05-07
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II”. (IR.271.027.2018.BM)
2018-04-18 2018-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ul.Pogodnej w Kłobucku (IR.271.026.2018.BM )
2018-04-17 2018-05-07
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizacja zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku."
2018-04-17 2018-04-20
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:"„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej)” (IR.271.019.2018.SN)
2018-04-17 2018-05-07
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm. T. Sobisia w zakresie budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i hm T. Sobisia w Kłobucku" (IR.271.020.2018.SN)
2018-04-17 2018-05-08
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2018 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu (IR.271.018.2018.CP)
2018-04-16 2018-05-24
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.023.2018.BM)
2018-04-04 2018-04-12
GMINA KŁOBUCK, działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - z późn. zm) zaprasza firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX M. Łyszczarz Al. Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa do negocjacji na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
2018-04-04 2018-04-09
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” (IR.271.021.2018.SN)
2018-03-26 2018-04-10
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku- etap II” (IR.271.014.2018.BM)
2018-03-20 2018-04-04
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.015.2018.BM)
2018-03-20 2018-03-29
Ogłoszenie o postępowaniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku” (IR.271.017.2018.WS)
2018-03-20 2018-03-28
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku” (IR.271.016.2018.WS)
2018-03-16 2018-04-03
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”. (IR.271.013.2018.KB)
2018-03-14 2018-03-29
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” (IR.271.003.2018.SN)
2018-03-05 2018-03-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” (IR.271.011.2018.SN)
2018-02-28 2018-03-12
Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Przebudowa linii elektroenergetycznej - dowieszenie obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w Kłobucku" – II postępowanie (Nr postępowania: IR.271.012.2018.SN)
2018-02-22 2018-02-28
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej - dowieszenie obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.010.2018.SN)
2018-02-13 2018-02-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa linii elektroenergetycznej - dowieszenie obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w Kłobucku" (nr postępowania: IR.271.009.2018.SN)
2018-02-13 2018-02-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.008.2018)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 01.03.2018r.; otwarcie ofert 01.03.2018r., godz. 12:00

2018-02-13 2018-02-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej (IR.271.006.2018.BM)
2018-02-05 2018-02-20
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej (IR.271.007.2018.BM)
2018-02-05 2018-02-13
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi (IR.271.004.2018.SN)
2018-01-19 2018-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”. (IR.271.005.2018.WS)
2018-01-19 2018-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa do środków transportowych niezbędnych dla potrzeb własnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
2018-01-18 2018-01-25
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi" (IR.271.001.2018.SN)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 26.01.2018r.; otwarcie ofert 26.01.2018r., godz. 12:00

2018-01-16 2018-01-22
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 10.01.2018r.; otwarcie ofert 10.01.2018r.

2017-12-27 2018-01-10
Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku (Nr postępowania: IR.271.064.2017)
2017-12-22 2018-01-09
Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz odbiór w rozliczeniu używanej koparko-ładowarki New Holland B115B (Nr postępowania: WD.161.1.002.2017)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 04.12.2017 na godz. 11:30 ; otwarcie ofert 04.12.2017 o godz. 12:00

2017-11-22 2017-12-04
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi projektowej i realizację na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych polegających na dobudowie pojedynczych opraw oświetleniowych (IR.271.062.2017.BM)
2017-11-07 2017-11-13
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 Kłobuck.

SIWZ i załączniki dostępne są na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"

2017-11-02 2017-11-10
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową części ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck (Nr postępowania: IR.271.063.2017.BM)
2017-10-31 2017-11-09
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Libidzy” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania: IR.271.061.2017.LP)
2017-10-19 2017-10-27
”Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.059.2017)
2017-10-18 2017-10-26
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową części ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck (Nr postępowania: IR.271.060.2017.BM)
2017-10-18 2017-10-26
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Górnej w Gruszewni” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania: IR.271.058.2017.SN)
2017-10-10 2017-10-19
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. J. Tuwima w Kamyku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania: IR.271.057.2017.SN)
2017-10-06 2017-10-17
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Orzeszkowej w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania: IR.271.056.2017.SN)
2017-10-04 2017-10-16
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego w ul. Zamkowej” (IR.271.055.2017.WS)
2017-09-26 2017-10-02
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.033.2017.SN)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 02.11.2017 r.

2017-09-22 2017-10-25
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych” (Nr postępowania: IR.271.054.2017)
2017-09-21 2017-09-29
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Żabiej w Kłobucku (Nr postępowania IR.271.053.2017.BM)
2017-09-20 2017-10-05
„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.050.2017.BM)
2017-09-18 2017-10-05
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.052.2017.SN)
2017-09-15 2017-09-25
Zaproszenie do składania ofert - zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na wykonaniu audytu dot. wyjścia Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów w Częstochowie i rozpoczęcia własnej gospodarki wodno-ściekowej (nr postępowania OR.170.1.2017)
2017-09-12 2017-09-20
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej na wydzielonej części działki nr 599/3 w miejscowości Lgota, ul. Południowa (Nr postępowania: IR.271.051.2017.LP)
2017-09-11 2017-09-18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego w ulicy Zamkowej
2017-08-30 2017-09-14
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I
2017-08-23 2017-08-31
Zapytanie ofertowe z dnia 22 sierpnia 2017r. na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn: „Kłobuck przyjazny rodzicom" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. -Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
2017-08-22 2017-08-29
Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych
2017-08-18 2017-09-12
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowy chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do zalewu wodnego Zakrzew”
2017-08-18 2017-08-29
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I
2017-08-17 2017-08-22
Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do Zalewu Wodnego Zakrzew
2017-08-08 2017-08-23
Koncepcja zagospodarowania części terenu OSIR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku
2017-08-07 2017-08-18
Zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2017r. na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn: „Kłobuck przyjazny rodzicom" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. -Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
2017-08-07 2017-08-16
Wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I
2017-07-28 2017-08-17
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” (IR.271.036.2017.LP)
2017-07-27 2017-07-31
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku ( nr postępowania IR.271.040.2017.SN)
2017-07-13 2017-07-21
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Cielebana i Srebrnej w Kłobucku
2017-07-12 2017-07-20
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Jasną a ul. Kościuszki w Kłobucku”
2017-07-07 2017-07-17
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Gajowej w Kłobucku”.
2017-07-07 2017-07-17
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 4.761.252,35 zł, na sfinansowanie w roku 2017 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu (Nr postępowania: IR.271.030.2017)
2017-07-03 2017-07-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Gajowej w Kłobucku”.
2017-06-26 2017-07-05
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1. Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej; 2. Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych
2017-06-22 2017-06-26
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku”. (IR.271.032.2017.LP)
2017-06-21 2017-06-26
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki i całej infrastruktury towarzyszącej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania IR.271.031.2017.SN)
2017-06-19 2017-06-23
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1. Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej; 2. Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych
2017-06-09 2017-06-19
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku”. (IR.271.028.2017.LP)
2017-06-05 2017-06-13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki i całej infrastruktury towarzyszącej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (IR.271.021.2017.SN)
2017-05-31 2017-06-12
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” (IR.271.027.2017.LP)
2017-05-31 2017-06-14
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libidzy przy ul. Olszyńskiego 2” (Nr postępowania: IR.271.026.2017)
2017-05-29 2017-06-06
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Ustronna, Boczna, Miła, Ładna w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.025.2017.SN)
2017-05-25 2017-06-02
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libidzy przy ul. Olszyńskiego 2 (Nr postępowania IR.271.006.2017)
2017-05-16 2017-05-31
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ustronna, Boczna, Miła i Ładna w Kłobucku" (Nr postępowania: IR.271.024.2017.SN)
2017-05-10 2017-05-24
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1) Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej”, oraz 2) Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego Spółki Akcyjnej w Częstochowie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych"
2017-05-09 2017-05-17
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kłobuck” (Nr postępowania IR.271.009.2017.SN)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert

2017-05-04 2017-06-01
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.022.2017.SN)
2017-04-24 2017-05-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.020.2017.SN)
2017-04-06 2017-04-14
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.012.2017.BM)
2017-03-29 2017-04-06
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.019.2017.SN)
2017-03-29 2017-04-05
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.017.2017.SN)
2017-03-20 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2017-2019” (Nr postępowania IR.271.011.2017.LP) - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 24.03.2017r. godz. 09:30
2017-03-10 2017-03-24
Przedmiotem postępowania jest nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6” (Nr postępowania IR.271.015.2017)
2017-03-10 2017-03-20
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły przy ul. K.K. Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmianą sposobu użytkowania na Żłobek”
2017-03-08 2017-03-15
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.014.2017.LP)
2017-03-07 2017-03-15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich
2017-03-07 2017-03-16
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.004.2017.BM)
2017-03-03 2017-03-10
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn:„ Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły przy ul. K.K. Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmiana sposobu użytkowania na Żłobek” (Nr postępowania IR.271.002.2017.BM)
2017-02-28 2017-03-14
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania IR.271.008.2017.NS)
2017-02-24 2017-03-06
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.007.2017.LP)
2017-02-23 2017-03-06
Ogłoszenie na usługę polegającą ma wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470128 w m. Biała i Kopiec, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich
2017-02-15 2017-02-23
Ogłoszenie na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich
2017-02-14 2017-02-23
Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup paliwa do środków transportowych niezbędnych dla potrzeb własnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku’’
2017-02-06 2017-02-14
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.001.2017.BM)
2017-02-01 2017-02-17
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulic M. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku”
2016-12-12 2016-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetleniowych na ulicach Cichej, Hallera, Cmentarnej i Powstańców Śląskich w Kłobucku
2016-12-05 2016-12-12
Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych w 11 separatorach ścieków opadowych spływających z miasta Kłobuck wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki Biała Oksza w km od 19+380 do 21+670."
2016-11-15 2016-11-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych polegających na dobudowie opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych w miejsc. Kłobuck na ulicy Błotnej oraz zabudowie skrzynki sterującej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań i zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji
2016-11-04 2016-11-10
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka
2016-10-27 2016-11-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku”
2016-10-18 2016-10-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa fabrycznie nowego, sztucznego lodowiska wraz z jego montażem
2016-10-17 2016-10-28
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z dowieszeniem opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych przy ul. Wodnej w Kłobucku, przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku oraz przy ul. Zagłoby w Gruszewni. Ponadto przy ul. Wodnej od stanowiska słupowego nr 17 do stanowiska słupowego nr 17/2 zabudowany ma zostać przewód typu AsXSn z własnym (niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym;
2016-10-14 2016-10-18
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec (nr 470130S) na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka”
2016-10-12 2016-10-27
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy H. Kołłątaja”
2016-10-06 2016-10-14
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a na jej podstawie robót budowlanych polegających na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych przy ulicy Cichej w Kłobucku (obręb Zagórze), przy ulicy Hallera w Kłobucku, przy ulicy Cmentarnej w Kłobucku, przy ulicy Powstańców Śląskich w Kłobucku.
2016-10-05 2016-10-12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku.
2016-10-04 2016-10-13
Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowania wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy ul. Olszyńskiego 2
2016-09-23 2016-09-30
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia 1 (jednej) oprawy oświetlenia ulicznego typu LED na istniejącym słupie energetycznym nr 53 posadowionym przy ul. Jesionowej oraz 1 (jednej) oprawy oświetlenia ulicznego typu LED na stanowisku słupowym nr 4 posadowionym przy ul. Kasztanowej w Kłobucku
2016-09-09 2016-09-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu 12 opraw oświetlenia ulicznego LED wraz z wysięgnikami na istniejących słupach zlokalizowanych wzdłuż ul. Chodkiewicza w Kłobucku
2016-09-08 2016-09-19
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego LED na istniejących słupach zlokalizowanych wzdłuż ul. Chodkiewicza w Kłobucku.
2016-08-19 2016-09-07
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Cichej w Kłobucku - etap I"
2016-08-17 2016-08-25
Zaproszenie do składania ofert na usługę związaną z dostawą macierzy dyskowej, serwera oraz wdrożeniem systemu wirtualizacji i migracji serwera SOD i komputera komunikacyjnego do maszyny wirtualnej
2016-08-17 2016-08-31
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Cichej w Kłobucku - etap I”
2016-07-27 2016-08-11
Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe"
2016-07-26 2016-08-10
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Harcerskiej Nr 4a w Kłobucku na Centrum Integracji Społecznej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer ogłoszenia: 151723 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
2016-07-22 2016-08-08
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (inspektor robót budowlanych i inspektor robót elektrycznych) nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.”
2016-07-20 2016-08-02
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej przebudowy i rozbudowy budynku Strzelnicy w Kłobucku, z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer ogłoszenia: 141605 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
2016-07-18 2016-07-26
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na opracowanie dokumenty pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026"
2016-07-15 2016-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na realizacji projektu pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025" ( zwanego dalej projektem) zgłoszonego do konkursu zorganizowanego przez Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju w ramach programu "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"
2016-07-14 2016-07-22
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego Kłobucku
2016-07-12 2016-07-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.”
2016-07-11 2016-07-26
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy parteru i pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łobodnie.
2016-07-07 2016-07-14
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: ”Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku”
2016-06-30 2016-07-11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku”
2016-06-29 2016-07-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
2016-06-29 2016-07-08
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej i realizacja na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych polegających na dowieszeniu opraw oświetleniowych na istniejących słupach zlokalizowanych na ulicach Błotnej, Wodnej, Zakrzewskiej w Kłobucku oraz ul. Zagłoby w Gruszewni.
2016-06-27 2016-07-05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestorskiego pn.: „Przebudowa ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie”
2016-06-24 2016-07-05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej i realizacja na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych polegających na dowieszeniu opraw oświetleniowych na istniejących słupach zlokalizowanych na ulicach Polna, Podleśna, Sienkiewicza i Słoneczna w Łobodnie
2016-06-23 2016-07-04
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku
2016-06-22 2016-07-07
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejsc. Łobodno na ulicach: Topolowa, Nadrzeczna i Prusa
2016-06-20 2016-06-29
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących Przebudowy parteru i pierwszego pietra w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łobodnie
2016-06-17 2016-07-04
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Odwodnienie ul. Stawowej, Zakrzew – etap II” w Kłobucku
2016-06-16 2016-06-27
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. Topolowej, Nadrzecznej i Prusa w miejsc. Łobodno
2016-06-16 2016-06-27
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn:. „Odwodnienie ul. Stawowej, Zakrzew – etap II” w Kłobucku
2016-06-15 2016-06-28
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej i realizacja robót budowlanych przebudowy linii elektroenergetycznej polegających na dowieszeniu dwóch opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 53 przy ul. Jesionowej w Kłobucku oraz nr 4 zlokalizowane na ul. Kasztanowej w Kłobucku
2016-06-14 2016-06-24
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Olszyńskiego w m. Libidza, gm. Kłobuck.”
2016-05-18 2016-05-31
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”
2016-05-17 2016-06-01
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck” - II postępowanie
2016-05-16 2016-05-23
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Olszyńskiego w m. Libidza, gm. Kłobuck”
2016-05-13 2016-05-30
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73”
2016-05-04 2016-05-16
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck.”
2016-04-28 2016-05-12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck”
2016-04-27 2016-05-11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: "Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"
2016-04-15 2016-05-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73”
2016-04-14 2016-04-25
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestorskiego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi”- postępowanie III
2016-04-13 2016-04-22
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestorskiego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku” – III postępowanie
2016-04-13 2016-04-25
Przedmiotem zamówienia jest usługi związane wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku”
2016-04-11 2016-04-21
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II.”
2016-04-01 2016-04-11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku - etap II"
2016-03-31 2016-04-18
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące: 1 Modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73; 2 Modernizacji energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada nr 6.
2016-03-30 2016-05-02
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku”
2016-03-22 2016-03-31
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku”
2016-03-16 2016-03-29
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego położonego w ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą w Kłobucku oraz jego naprawie wraz z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonania robót.
2016-03-15 2016-03-25
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku” wraz z nadzorem autorskim.
2016-03-10 2016-03-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kłobuck, Libidza, Kamyk
2016-03-02 2016-03-10
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku”
2016-02-26 2016-03-09
Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 W Kłobucku przy ul. Szkolnej 1"
2016-02-26 2016-03-09
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku"
2016-02-25 2016-03-07
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dobudowie opraw oświetlenia ulicznego pt.: „Oświetlenie ulicy Chodkiewicza w Kłobucku”
2016-02-25 2016-03-08
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśna i Gościniec w Nowej Wsi" - postępowanie II
2016-02-19 2016-03-02
Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku”
2016-02-18 2016-02-29
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej w trzech miejscowościach Libidza, Kamyk, Kłobuck związane z podwieszeniem opraw oświetlenia ulicznego typu LED - postępowanie II
2016-02-17 2016-02-25
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę związaną z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Reymonta w miejsc. Kamyk"
2016-02-17 2016-02-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę związaną z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w miejscowości Łobodno - Gmina Kłobuck, wraz z wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno-sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego.
2016-02-16 2016-02-25
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w m. Łobodno – gm. Kłobuck, wraz z wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno - sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego.”
2016-02-03 2016-02-22
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej w Kamyku przy ul. Reymonta i związane z podwieszeniem opraw oświetlenia ulicznego typu LED
2016-02-02 2016-02-16
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej w trzech miejscowościach Libidza, Kamyk, Kłobuck związane z podwieszeniem opraw oświetlenia ulicznego typu LED
2016-01-29 2016-02-15
Zakup paliwa do środków transportowych niezbędnych dla potrzeb własnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
2016-01-22 2016-02-01
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśna i Gościniec w Nowej Wsi"
2016-01-22 2016-02-12
Przebudowa szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku przy ul. Szkolnej 1
2016-01-19 2016-02-03
Zaproszenie do składania ofert na zakup oprogramowania antywirusowego
2015-11-20 2015-11-27
Drukuj Liczba odwiedzin: 6070

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl