Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: Gminę Kłobuck
Zamówienie publiczne prowadzone przez podmiot
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie /IR.271.006.2024.SA/
2024-02-16 2024-02-26
„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z rewitalizacją parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku” /IR.271.005.2024.KB /
2024-02-12 2024-02-20
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Częstochowskiej w Białej /IR.271.002.2024.ŚR/
2024-01-18 2024-01-26
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Kłobuck w 2024 r. /WD.261.1.001.2024/
2024-01-16 2024-01-24
Modernizacja świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku /IR.271.001.2024/
2024-01-05 2024-01-22
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470137S ul. Parkowej w miejscowości Biała w formule zaprojektuj i wybuduj” /IR.271.066.2023.WS/
2024-01-05 2024-01-23
„Budowa „łącznika” ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Kłobucku i przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie” II części” /IR.271.057.2023.SD/
2023-12-29 2024-01-19
„Dostawa paliw płynnych w 2024 r.” /WD.261.1.004.2023/
2023-12-29 2024-01-08
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z rozbudową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku /IR.271.064.2023.ŚR/
2023-12-28 2024-01-04
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ciągu komunikacyjnego za budynkami nr 7 i nr 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku /IR.271.065.2023.ŚR/
2023-12-28 2024-01-04
„Remont dwóch mostów w ciągach dróg gminnych w miejscowościach Rybno i Borowianka” /Nr postępowania WD.261.1.003.2023/
2023-12-18 2024-01-02
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi rozbudową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m-ci Kłobuck przy ul. Podleśnej /IR.271.063.2023.ŚR/
2023-12-18 2023-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z budową chodnika wraz z odwodnieniem ulicy Korczaka w Kłobucku IR.271.062.2023.SA
2023-12-15 2023-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku /IR.271.060.2023.ŚR/
2023-12-13 2023-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i nr 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku /IR.271.061.2023.ŚR/
2023-12-13 2023-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m-ci Kłobuck przy ul. Podleśnej /IR.271.059.2023.ŚR/
2023-12-01 2023-12-14
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mini tężni solankowej przy ul. Zielonej w Kłobucku /IR.271.058.2023.KB/
2023-12-01 2023-12-11
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ulicy Korczaka w Kłobucku /IR.271.055.2023.SA/
2023-11-16 2023-11-30
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w m-ci Kopiec /IR.271.054.2023.ŚR/
2023-11-10 2023-11-15
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Topolowej w m-ci Kopiec /IR.271.053.2023.ŚR/
2023-11-03 2023-11-09
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mini tężni solankowej przy ul. Zielonej w Kłobucku /IR.271.050.2023.KB/
2023-10-31 2023-11-08
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2024 /Nr postępowania: IR.271.049.2023.KB/
2023-10-20 2023-10-30
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na wykonaniu usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego. /IR.271.048.2023.ŚR/
2023-10-11 2023-10-18
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Nadrzecznej w m-ci Biała /IR.271.045.2023.ŚR/
2023-09-21 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Polnej w m-ci Biała /IR.271.046.2023.ŚR/
2023-09-21 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.044.2023.ŚR/  
2023-09-20 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej (wg tablicy adresowej ul. Krótkiej) w Łobodnie /IR.271.043.2023.ŚR/
2023-09-19 2023-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi budową linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej (wg tablicy adresowej ul. Krótkiej) w Łobodnie /IR.271.042.2023.ŚR/
2023-09-08 2023-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej (wg tablicy adresowej ul. Krótkiej) w Łobodnie /IR.271.041.2023.ŚR/
2023-09-07 2023-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.040.2023.ŚR/
2023-09-04 2023-09-08
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Równoległej w miejscowości Kłobuck /Nr postępowania: WD.261.1.002.2023/
2023-08-28 2023-09-12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Ciasnej w Kłobucku. /IR.271.031.2023.ŚR/
2023-08-24 2023-08-30
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m-ci Kłobuck, ul. Ciasna /IR.271.037.2023.ŚR/
2023-08-07 2023-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w m-ci Kłobuck przy ul. Podleśnej /IR.271.036.2023.ŚR/
2023-08-07 2023-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.038.2023.ŚR/
2023-08-07 2023-08-14
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku. /IR.271.033.2023.ŚR/
2023-07-28 2023-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m-ci Kłobuck, ul. Ciasna. /IR.271.034.2023.ŚR/
2023-07-28 2023-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.035.2023.ŚR/
2023-07-28 2023-08-04
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2023 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Kłobuck.
2023-07-25 2023-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.032.2023.ŚR/
2023-07-21 2023-07-28
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku . /IR.271.029.2023.ŚR /
2023-07-20 2023-07-28
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m-ci Kłobuck, ul. Ciasna. /IR.271.030.2023.ŚR/
2023-07-20 2023-07-28
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia parkingu przy ul. Sadowej w Kłobucku /IR.271.027.2023.ŚR/
2023-07-14 2023-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ulicznego ul. Mostowa w Kamyku /IR.271.026.2023.ŚR/
2023-07-13 2023-07-21
Budowa boiska do siatkówki o nawierzchni trawiastej wraz zestawem do boiska do piłki siatkowej w sołectwie Zakrzew /IR. 271.023.2023.KB/
2023-07-12 2023-07-21
Dostawa destruktu asfaltowego /WD.261.1.001.2023/
2023-07-10 2023-07-18
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ulicznego ul. Mostowa w Kamyku /IR.271.024.2023.ŚR/  
2023-06-30 2023-07-12
„Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobucku.” /OSP.KLOB.1/1.2023/
2023-06-20 2023-06-28
„Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania , wykonanie usługi wdrożenia Acitve Directory dla Gminy Kłobuck w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina” /IR.271.023.2023.KB/
2023-06-13 2023-06-21
Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w Sołectwie Zakrzew przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku /IR.271.021.2023.KB/
2023-05-30 2023-06-14
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Drukarskiej w Kłobucku /IR.271.020.2023.ŚR/  
2023-05-12 2023-05-26
Postępowanie na dostawę zmywarek do posadzek /IR.271.014.2023.SD/
2023-05-10 2023-05-18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: termomodernizacji hali na terenie OSiR w Kłobucku /IR.271.017.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: Przebudowy bieżni i innych elementów lekkoatletycznych oraz przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku /IR.271.018.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego, dotyczące: Zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku /IR.271.019.2023.SD/
2023-05-04 2023-05-12
Zakup i dostawa sceny mobilnej /IR.271.013.2023.KB/
2023-04-13 2023-04-21
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej (5 części)” /IR.271.012.2023.WS/
2023-04-11 2023-05-12
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z zagospodarowaniem terenu wokół Urzędu Miejskiego w Kłobucku /IR.271.005.2023.SA/
2023-03-17 2023-03-22
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z zagospodarowaniem terenu i budową fontanny multimedialnej na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku /IR.271.007.2023.SA/
2023-03-17 2023-03-22
Zakup i dostawa sceny mobilnej /IR.271.008.2023.KB/
2023-03-15 2023-03-23
„Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” - 3 części /IR.271.009.2023.SD/
2023-03-14 2023-03-29
Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej /Nr postępowania: IR.271.006.2023.KB/
2023-03-06 2023-03-21
Zakup i dostawy sceny mobilnej /Nr postępowania: IR.271.004.2023.KB/
2023-02-23 2023-03-03
"Renowacja figur świętych w kaplicach przy ulicach Długosza i Okólnej w Kłobucku" /Nr postępowania IR.271.002.2023.KB/
2023-02-08 2023-02-16
„Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” III części /Numer postępowania IR.271.001.2023.SD/
2023-02-02 2023-02-17
„Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II” /Nr postępowania: IR.271.003.2023.SA/
2023-02-02 2023-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z Gminy Kłobuck /WD.261.1.011.2022/
2022-12-30 2023-01-09
Ogłoszenie o zamówieniu: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.095.2022.SA/
2022-12-30 2023-01-13
Ogłoszenie o zamówieniu: Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw w Kłobucku /IR.271.086.2022.SD/
2022-12-28 2023-01-11
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych w 2023 r. /WD.261.1.010.2022/
2022-12-22 2022-12-30
Ogłoszenie o zamówieniu: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.094.2022.SA/
2022-12-13 2022-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku” /IR.271.092.2022.WS/
2022-12-09 2022-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2023 /IR.271.093.2022.KB/
2022-12-07 2022-12-15
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa destruktu asfaltowego /WD.261.1.009.2022/
2022-11-29 2022-12-07
Ogłoszenie o zamówieniu: Atualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku - etap III /IR.271.091.2022.SA/
2022-11-28 2022-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rok 2023 /IR.271.089.2022.KB/
2022-11-17 2022-11-30
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Adama Mickiewicza oraz odcinka ul. Ogrodowej w Kłobucku /IR.271.088.2022.WS/
2022-11-08 2022-11-23
Ogłoszenie o zamówieniu pn. : „Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II” /IR.271.085.2022.SA/
2022-10-25 2022-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa piasku płukanego do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 /WD.261.1.008.2022/
2022-10-18 2022-10-26
Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023” /WD.261.1.007.2022/
2022-10-17 2022-10-25
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane polegające na wykonaniu usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego /IR.271.083.2022.ŚR/
2022-10-13 2022-10-24
Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2022 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów /Numer post.: IR.271.084.2022.KB/
2022-10-05 2022-11-07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę, dotyczącą: Opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku /IR.271.082.2022.DS/
2022-09-20 2022-09-29
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku /IR.271.081.2022.ŚR/
2022-09-19 2022-09-26
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku /IR.271.079.2022.SD/
2022-09-15 2022-10-05
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku /IR.271.080.2022/
2022-09-15 2022-10-03
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 - ul. 11 Listopada w Kłobucku /IR.271.061.2022.ŚR/
2022-09-14 2022-09-22
Ogłoszenie o zamówieniu: Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej /IR.271.074.2022.KB/
2022-09-13 2022-09-28
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Budowy oświetlenia ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami nr 7 i nr 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku. /IR.271.077.2022.ŚR/
2022-09-12 2022-09-16
Ogłoszenie o zamówieniu: „Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck" /IR.271.078.2022.WS/
2022-09-12 2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Topolowej i ul. Spacerowej w Kłobucku /IR.271.076.2022.ŚR/
2022-09-09 2022-09-16
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku, IR.271.075.2022.WS
2022-09-07 2022-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku na ul. 11 Listopada w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2 /IR.271.069.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Bohaterów bitwy pod Mokrą /IR.271.070.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Wyszyńskiego i ul. Harcerskiej /IR.271.071.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerowej /IR.271.072.2022.ŚR/
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Baczyńskiego i ul. Paderewskiego /IR.271.073.2022.ŚR
2022-09-06 2022-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku /IR.271.068.2022.WS/
2022-09-05 2022-09-12
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kłobuck przy ul. Sosnowej na działkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1, 343/2, 342, 316/3, 318/4, 317/1, 812/2. /IR.271.066.2022.KB /
2022-08-31 2022-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku /IR.271.067.2022/
2022-08-30 2022-09-14
Ogłoszenie o zamówieniu: „Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z koncepcją i projektem doraźnego odwodnienia dla osiedla przyległego do ul. Cielebana w m. Kłobuck” /IR.271.053.2022.WS/
2022-08-18 2022-08-31
Ogłoszenie o zamówieniu:Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku na ul. 11 Listopada w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2 /IR.271.056.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Bohaterów bitwy pod Mokrą /IR.271.057.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Wyszyńskiego i ul. Harcerskiej /IR.271.058.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerowej /IR.271.059.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu: Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Baczyńskiego i ul. Paderewskiego /IR.271.060.2022.ŚR/
2022-08-18 2022-09-02
Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kłobuck przy ul. Sosnowej na działkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1, 343/2, 342, 316/3, 318/4, 317/1, 812/2 /IR.271.054.2022.KB/
2022-08-17 2022-08-26
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące: Budowa instalacji oświetlenia terenu Plac zabaw w miejscowości Rybno, dz. nr 157 /IR.271.051.2022.KD/
2022-08-11 2022-08-22
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku /IR.271.052.2022/
2022-08-11 2022-08-29
Ogłoszenie o zamówieniu" „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku” /IR.271.050.2022.SD/
2022-08-10 2022-08-29
Ogłoszenie o zamówieniu: Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II /IR.271.049.2022.SA/
2022-08-09 2022-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Baczyńskiego i ul. Paderewskiego. IR.271.045.2022
2022-07-29 2022-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. gen. Rómmla i ul. Spacerowej. IR.271.040.2022
2022-07-29 2022-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Wyszyńskiego i ul. Harcerskiej. IR.271.046.2022
2022-07-29 2022-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku na ul. 11 Listopada w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2 IR.271.047.2022
2022-07-29 2022-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Doświetlenie przejść dla pieszych, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w Kłobucku w obrębie skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Bohaterów bitwy pod Mokrą IR.271.048.2022
2022-07-29 2022-08-16
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Równoległej w Kłobucku /IR.271.043.2022.ŚR/
2022-07-28 2022-08-05
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Łąkowej w Kłobucku /IR.271.042.2022.ŚR/
2022-07-27 2022-08-05
Ogłoszenie o zamówienie na roboty budowlane - Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Kłobuck przy ul. Sosnowej na działkach o nr ewid. 346/37, 344, 343/1, 343/2, 342 / Nr post. IR.271.037.2022.KB/
2022-07-20 2022-08-01
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej /nr post. IR.271.041.2022.KB/
2022-07-18 2022-08-02
Ogłoszenie o zamówieniu pn: Remont (modernizacja) dróg gminnych ul. Podleśnej i ul. Wiejskiej w Kłobucku /WD.261.1.006.2022/
2022-07-15 2022-08-01
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Modernizacja świetlicy szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku /nr post. IR.271.039.2022/
2022-07-12 2022-07-27
Zaproszenie do złożenia pisemnej oferty cenowej na wykonanie wykazu synchronizacyjnego /GPN.6823.002.2022./
2022-07-11 2022-07-29
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Podleśna w Kłobucku /IR.271.038.2022.ŚR/
2022-07-07 2022-07-14
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łobodnie.
2022-06-27 2022-07-11
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Ciasna w Kłobucku /IR.271.034.2022.ŚR/
2022-06-24 2022-07-06
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Wały w Kłobucku /IR.271.033.2022.ŚR/
2022-06-24 2022-07-06
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy oświetlenia ulicznego ul. Parkowa (wg tablicy adresowej ul. Krótka) w Łobodnie /IR.271.036.2022.ŚR/
2022-06-24 2022-07-06
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej” /Nr post IR.271.35.2022.KB/
2022-06-23 2022-07-08
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Projekt rewitalizacji parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku /IR.271.031.2022.KB/
2022-06-10 2022-06-20
Ogłoszenie o zamówieniu: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.032.2022.SA/
2022-06-09 2022-06-17
Zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w celu doposażenia placu zabaw w parku przy ul. Parkowej w Kłobucku /IR.271.030.2022.KB/
2022-06-02 2022-06-10
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Renowacja dwóch kaplic w Kłobucku przy ulicach J. Długosza i Okólnej” /Nr post IR.271.028.2022.KB/
2022-05-24 2022-06-14
Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku – etap III /IR.271.027.2022.SA/
2022-05-23 2022-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczącej: Rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego Osiedla nr 7 w Kłobucku /IR.271.029.2022.SD/
2022-05-20 2022-05-30
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w celu doposażenia placu zabaw w parku przy ul. Parkowej w Kłobucku (ID 611612)​ /IR.271.026.2022.KB/
2022-05-12 2022-05-25
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii elektroenergetycznej pn.: Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy /IR.271.025.2022.SD/
2022-05-11 2022-05-19
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Kopcu, /IR.271.021.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowa w Borowiance, /IR.271.023.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej, /IR.271.024.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Kopcu, /IR.271.022.2022.ŚR/
2022-05-06 2022-05-18
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej” /IR.271.020.2022.WS/
2022-05-02 2022-05-10
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy /Nr post. IR.271.019.2022.SD/
2022-04-28 2022-05-13
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej, IR.271.018.2022.ŚR
2022-04-21 2022-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w Borowiance, IR.271.014.2022.ŚR
2022-04-21 2022-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w Borowiance, IR.271.013.2022.ŚR
2022-04-20 2022-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej, IR.271.017.2022.ŚR
2022-04-20 2022-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą:, „Projekt budynku klubowego Pogoń Kamyk”, IR.271.015.2022.SD
2022-04-08 2022-04-20
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku dotyczące budowy siłowni zewnętrznej" /Nr post. IR.271.016.2022.KB/
2022-04-05 2022-04-20
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa destruktu asfaltowego do bieżącego utrzymania dróg gminnych /WD.261.1.005.2022/
2022-03-29 2022-04-06
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku dotyczące doposażenia placu zabaw /IR.271.012.2022/
2022-03-23 2022-04-07
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową obiektu mostowego /Nr post. IR.271.008.2022.SA/
2022-03-16 2022-03-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobuck /Nr post. IR.271.007.2022.SD/
2022-03-16 2022-03-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 470034S ul. hm. Tadeusza Sobisia w Kłobucku” /Nr post. WD.261.1.004.2022/
2022-03-15 2022-03-30
Postępowanie na usługę nadzoru dla zadania pn:. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacją budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. (ID 581737) /Nr post. IR.271.009.2022/
2022-03-04 2022-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. W. Witosa w Kłobucku /Nr post. IR.271.003.2022.SD/
2022-02-24 2022-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. MOSTOWEJ W KAMYKU WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO /Nr post. IR.271.006.2022.SA/
2022-02-24 2022-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu dot. robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku” /Nr post. IR.271.002.2022.KB/
2022-02-16 2022-03-03
Ogłoszenie o zamówieniu p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej (5 części)” /nr post. IR.271.004.2022.WS/
2022-02-07 2022-03-10
Ogłoszenie o zamówieniu pn. ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. PARKOWEJ W KŁOBUCKU /Nr post. IR.271.005.2022.KB/
2022-02-04 2022-02-23
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Kłobuck, w tym wyłapywanie, transport, utrzymanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt” /WD.261.1.002.2022/
2022-01-28 2022-02-07
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa paliw płynnych w 2022 r. – II postępowanie” /WD.261.1.003.2022/
2022-01-19 2022-01-27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /IR.271.001.2022.SA/
2022-01-04 2022-01-14
Ogłoszenie o zamówieniu dla dostaw pn.: "Dostawa piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kłobuck” /WD.261.1.001.2022/
2022-01-04 2022-01-12
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa paliw płynnych w 2022 r.” /WD.261.1.006.2021/
2021-12-31 2022-01-13
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” /IR.271.066.2021.WS/
2021-12-30 2022-01-14
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2022 r." /Nr postępowania IR.271.063.2021.SA/
2021-12-14 2021-12-23
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Dostawa piasku i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kłobuck” /WD.261.1.007.2021/
2021-12-10 2021-12-21
Burmistrz Kłobucka ogłasza IV pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.004.2021/
2021-12-07 2021-12-20
Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku w postaci dobudowy oświetlenia parku /IR.271.062.2021.KB/
2021-11-17 2021-11-24
Burmistrz Kłobucka ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.003.2021/
2021-11-15 2021-11-29
Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego /IR.271.061.2021.KB/
2021-11-12 2021-11-19
Ogłoszenie o zamówieniu dot. robót budowlanych pn.: „Modernizacja mostu JNI 35013390 w ciągu drogi gminnej nr 470183S – ul. Stawowej w miejscowości Borowianka – II postępowanie” /Nr post. WD.261.1.005.2021/
2021-10-29 2021-11-15
Ogłoszenie o zamówieniu dot. robot budowlanych przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej III etap /Nr post. IR.271.060.2021.SA/
2021-10-26 2021-11-10
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego robót budowlanych pn. Modernizacja nawierzchni dróg – ul. Żabiej w Kłobucku i ul. Kościelnej w Libidzy” /Nr post. WD.261.1.004.2021/
2021-10-25 2021-11-09
Nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie” /IR.271.059.2021.SD/
2021-10-21 2021-10-29
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobodnie" /Nr post. IR.271.057.2021.SD/
2021-10-20 2021-11-08
Burmistrz Kłobucka ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.002.2021/
2021-10-18 2021-11-02
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej” /IR.271.058.2021.SA/
2021-10-13 2021-10-21
Ogłoszenie o zamówienia dot. robot budowlanych przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka przy ul. Tartakowej III etap /IR.271.054.2021.SA/
2021-10-07 2021-10-22
Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w roku 2021 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów, a także jego obsługę w okresie spłaty" /IR.271.056.2021.KB/
2021-10-05 2021-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu dla dostaw pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego” /WD.261.1.003.2021/
2021-10-01 2021-10-11
Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja mostu JNI 35013390 w ciągu drogi gminnej nr 470183S – ul. Stawowej w miejscowości Borowianka /Nr post. WD.261.1.002.2021/
2021-09-28 2021-10-13
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku” /IR.271.049.2021.SD/
2021-09-24 2021-10-04
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwentarskiego dla zadania pn.: „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku” /IR.271.051.2021.SD/
2021-09-24 2021-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w roku 2021 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytów, a także jego obsługę w okresie spłaty" /IR.271.055.2021.KB/
2021-09-24 2021-10-04
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post. IR.271.052.2021.SA/
2021-09-14 2021-09-22
Burmistrz Kłobucka ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego VW Jetta /Nr postępowania OR.2613.001.2021/
2021-09-13 2021-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich" /Nr post. IR.271.041.2021.SA/
2021-09-01 2021-09-09
Usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń w celu doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami roślinnością w sołectwie Gruszewnia /IR.271.048.2021.KB/
2021-08-26 2021-09-03
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i piłkochwytami w sołectwie Brody Malina /Nr post. IR.271.047.2021.KB/
2021-08-16 2021-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym” /Nr post.: WD.261.1.001.2021/
2021-08-16 2021-09-07
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku MOK w Kłobucku wraz z projektem przebudowy pomieszczenia sali widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących.
2021-08-12 2021-08-19
Ogłoszenie o zamówieniu „Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku” /IR.271.045.2021.KB/
2021-07-20 2021-08-04
Ogłoszenie o zamówieniu „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Sosnowej w Kłobucku i ul. Parkowej na Kopcu (2 części)”/IR.271.039.2021.SD/
2021-07-13 2021-07-21
Zakup i montaż urządzeń w celu doposażenia placu zabaw oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z nasadzeniami roślinnością w sołectwie Gruszewnia /IR.271.040.2021.KB/
2021-07-12 2021-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew" /Nr post. IR.271.044.2021.WS/
2021-07-12 2021-07-21
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” /IR.271.042.2021.ŚR /
2021-07-09 2021-07-16
Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” /IR.271.043.2021.ŚR/
2021-07-09 2021-07-16
Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i połkochwytami w sołectwie Brody Malina /Nr post. IR.271.037.2021.BK/
2021-07-05 2021-07-16
ZAPROSZENIE do złożenia pisemnej oferty na opracowanie geodezyjne - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, położonej w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/9, z nieruchomością położoną w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 180/14, będącą współwłasnością osób fizycznych /Nr post.: GPN.271.0001.2021/
2021-07-01 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. "Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew" /Nr post. IR.271.034.2021.WS
2021-07-01 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” IR.271.023.2021.ŚR
2021-06-30 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” IR.271.019.2021.ŚR
2021-06-28 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku”
2021-06-28 2021-07-05
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.033.2021.SA/
2021-06-14 2021-06-22
ZAPROSZENIE do złożenia pisemnej oferty na opracowanie geodezyjne - wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, położonej w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 180/9, z nieruchomością położoną w miejscowości Biała, obręb Biała Górna, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 180/14, będącą współwłasnością osób fizycznych /Nr post.: GPN.271.0001.2021/
2021-06-11 2021-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane "Przebudowa drogi gminnej nr 470076S – ul. Powstańców Śląskich w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.032.2021.WS/
2021-06-09 2021-06-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na.: Wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.030.2021.SA/
2021-05-31 2021-06-10
Zaproszenie do składania oferty na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Wożniaka w Łobodnie wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej 0,4 kV”, /Nr post.: IR.271.029.2021.SD/
2021-05-28 2021-06-08
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. E. Wożniaka w Łobodnie wraz z odcinkiem sieci elektroenergetycznej 0,4 kV” /Nr postęp.: IR.271.021.2021.SD/
2021-05-27 2021-06-07
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Stawowej w Borowiance i przy ul. Studziennej w Białej” /Nr postępowania: IR.271.027.2021.SD/
2021-05-25 2021-06-02
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku” /Nr postępowania: IR.271.025.2021.SD/
2021-05-24 2021-06-02
Zakup i dostawa monitorów, klawiatur oraz myszy w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Ogłoszenie nr 2021-22968-50180/
2021-05-24 2021-06-01
Zakup i dostawa podstawek pod dokumenty oraz lampek biurkowych w celu doposażenia stanowisk pracy pracowników administracyjno-biurowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku oraz w Urzędzie Miejskim w Kłobucku /Nr postępowania: Ogłoszenie nr 2021-22968-50194/
2021-05-24 2021-06-01
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku” /Nr postępowania: IR.271.018.2021.SD/
2021-05-13 2021-05-21
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy oświetlenia: przy ul. Stawowej w Borowiance i przy ul. Studziennej w Białej” /Nr postępowania IR.271.010.2021.SD/
2021-05-12 2021-05-20
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr postępowania: IR.271.017.2021.SA/
2021-05-12 2021-05-21
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46887/
2021-05-07 2021-05-17
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-46319/
2021-05-05 2021-05-13
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... /Ogłoszenie nr 2021-21115-46490/
2021-05-05 2021-05-13
Zaproszenie do składania oferty na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku” /Nr post. IR.271.012.2021.SD/
2021-04-30 2021-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Korczaka w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich."/Nr postępowania: IR.271.008.2021/
2021-04-30 2021-05-10
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku” /Nr post. IR.271.009.2021.SD/
2021-04-29 2021-05-12
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-45036/
2021-04-26 2021-05-04
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.../Ogłoszenie nr 2021-21115-45055/
2021-04-26 2021-05-04
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń w ramach projektu pn.: „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020... /Ogłoszenie nr 2021-21115-44352/
2021-04-23 2021-05-04
Zaproszenie do składania oferty na usługę nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Cielebana w m-ci Kłobuck oraz przejścia dla pieszych przy ul. Częstochowskiej” /Nr post. IR.271.006.2021.SD/
2021-04-09 2021-04-20
Ogłoszenie o zamówieniu „Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów remontowo – budowlanych zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w workach typu „big - bag” bezpośrednio z terenu nieruchomości mieszkańca (2 Części)” /Nr postępowania: IR.271.007.2021.WS /
2021-04-09 2021-04-19
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Cielebana w m-ci Kłobuck oraz przejścia dla pieszych przy ul. Częstochowskiej” /Nr post. IR.271.003.2021.SD/
2021-04-07 2021-04-19
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Zakup i dostawa ergonomicznego wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku oraz Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku" /Nr postępowania: IR.271.004.2021 /
2021-03-19 2021-03-30
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zakup i dostawa ergonomicznego wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Kłobucku.” /IR.271.005.2021/
2021-03-19 2021-03-30
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck i jej jednostek organizacyjnych
2021-03-05 2021-03-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku” /Nr post.: IR.271.051.2020.SD/
2020-12-29 2021-01-14
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku na rok 2021” /Nr post. WD.261.1.009.2020/
2020-12-22 2020-12-30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2021 r. - w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 t.j.) na rzecz Urzędu Miejskiego w Kłobucku /Nr post. OR.2630.1.2020/
2020-12-18 2020-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku.” Nr post.: IR.271.048.2020.SD/
2020-12-16 2021-01-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Kłobuck (4 części)” /Nr post.: IR.271.050.2020.WS/
2020-12-16 2021-01-18
Ogłoszenie o zamówieniu Usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z OSiR Kłobuck /Nr post.: OSiR.251.17.2020/
2020-12-15 2020-12-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego III” /Nr post.: WD.261.1.008.2020/
2020-11-27 2020-12-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Modernizacja drogi – ul. Sebyły w Kłobucku” /Nr post. WD.261.1.007.2020/
2020-11-03 2020-11-18
Ogłoszenie o zamówieniu pt. "Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni "Delfin" ul. Zamkowa 4, 42-100 Kłobuck" /Nr post. OSiR.251.15.2020/
2020-10-30 2020-11-09
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gruszewnia" oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. /Nr post. IR.271.049.2020.KB/
2020-10-30 2020-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/
2020-10-15 2020-10-23
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych znak: IR.271.046.2020.WS IR.KW -0572/20 do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na działkach objętych inwestycją: 245/6, 245/5 i 249 obręb Zakrzew” /Nr post. IR.271.046.2020.WS/
2020-10-09 2020-10-16
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni”/Nr post. IR.271.044.2020.SD/
2020-10-07 2020-10-15
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała” /Nr post. IR.271.045.2020.SD/
2020-10-07 2020-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego II” /Nr post.: WD.261.1.006.2020/
2020-10-02 2020-10-09
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku na działkach objętych inwestycją: 245/6, 245/5 i 249 obręb Zakrzew” /Nr post: IR.271.043.2020.WS/
2020-10-01 2020-10-08
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni” /Nr post. IR.271.041.2020.SD/
2020-09-24 2020-10-05
Zaproszenie do składania oferty na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała” /Nr post.: IR.271.042.2020.SD /
2020-09-24 2020-10-05
Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kamyk etap II oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Kłobucku (2 części)” /Nr post. IR.271.040.2020.SA/
2020-09-18 2020-09-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Harcerskiej (dodatkowe miejsca parkingowe) w Kłobucku /Nr post.: IR.271.039.2020.SD/
2020-09-09 2020-09-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Harcerskiej (dodatkowe miejsca parkingowe) w Kłobucku /Nr post.: IR.271.033.2020.SD/
2020-09-02 2020-09-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś na terenie Gminy Kłobuck " /Nr post.: IR.271.038.2020/
2020-08-21 2020-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kamyk etap II oraz Oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Kłobucku (2 części)” /Nr post.: IR.271.037.2020.SA/
2020-08-20 2020-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Modernizacja drogi – ul. Poprzecznej w Kłobucku na odcinku od skrzyżowania z ul. E. Orzeszkowej do działki parafii nr 425/5” /Nr post.: WD.261.1.005.2020/
2020-08-06 2020-08-21
Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała (2 części)” /Nr post.: IR.271.035.2020.SD/
2020-08-05 2020-08-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś na terenie Gminy Kłobuck " /IR.271.036.2020/
2020-08-05 2020-08-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicy Zagłoby w Gruszewni oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego przy ulicy Parkowej w m-ci Biała (2 części)” /Nr postępowania: IR.271.29.2020.SD/
2020-07-31 2020-08-25
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Kłobuckiej w Libidzy /Nr post.: IR.271.034.2020.SA/
2020-07-31 2020-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę udzielenia i obsługi kredytu bankowego w wysokości do 3.479.639,44 zł na sfinansowanie w roku 2020 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr post.: IR.271.032.2020/
2020-07-29 2020-08-10
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja, w miejscowości Kłobuck (3 części)” /Nr post.: IR.271.031.2020.WS/
2020-07-24 2020-08-10
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja, w miejscowości Kłobuck (3 części)” /Nr post.: IR.271.030.2020.WS/
2020-07-23 2020-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy fontanny na Rynku im. Jana Pawła II w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich." /Nr post.: IR.271.028.2020.SA/
2020-07-06 2020-07-14
Zaproszenie do składania ofert na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadnia pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina i sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni, przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś oraz modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota na terenie Gminy Kłobuck" /Nr post.: IR.271.027.2020.KB/
2020-06-29 2020-07-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: " Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.026.2020.SD/
2020-06-08 2020-06-16
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema w Kamyku, Gmina Kłobuck” /Nr post.: IR.271.025.2020.SD/
2020-06-05 2020-06-15
ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe dla Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłobucku w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w Gminie Kłobuck” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” /Nr post.: EK.2600.03.2020/
2020-06-04 2020-06-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina i sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni, przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś oraz modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota na terenie Gminy Kłobuck " /Nr post.: IR.271.023.2020.KB/
2020-05-29 2020-06-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.: „ Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku" /Nr post: R.271.022.2020.SA/
2020-05-28 2020-06-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: " Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku" /Nr post: IR.271.024.2020.SD/
2020-05-28 2020-06-05
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo w ramach programu #zdalnaszkoła+ /Nr post.: EK.2600.02.2020/
2020-05-20 2020-05-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema w Kamyku, Gmina Kłobuck” /Nr post: IR.271.020.2020.SD/
2020-05-19 2020-05-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała i Kopiec wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 1+103,00 do 2 + 693,70 wraz z budową chodnika na długości 194,40 m zlokalizowanym nad mostem nad rzeką Kocinką, oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej – Etap II”.” /Nr post.: IR.271.018.2020.WS/
2020-05-14 2020-05-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: " Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.019.2020.SD/
2020-05-12 2020-05-25
Ogłoszenie o przetargu pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego” /Nr post.: WD.261.1.004.2020/
2020-05-12 2020-05-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.:"Budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Baczyńskiego i ul. Wyszyńskiego w Kłobucku" /Nr post.: IR.271.017.2020.SA/
2020-05-05 2020-05-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała i Kopiec wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 1+103,00 do 2 + 693,70 wraz z budową chodnika na długości 194,40 m zlokalizowanym nad mostem nad rzeką Kocinką, oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej – Etap II” /Nr post.: IR.271.016.2020.WS/
2020-04-30 2020-05-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. gen. Józefa Bema w Kamyku, Gmina Kłobuck” /Nr post: IR.271.007.2020.SD/
2020-04-27 2020-05-06
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 470101S km 0+142 JNI35000353 w miejscowości Rybno” /Nr post.: WD.261.1.003.2020/
2020-04-23 2020-05-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr postępowania: IR.271.015.2020/
2020-04-22 2020-04-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku” /Nr post.: IR.271.014.2020.SD/
2020-04-22 2020-05-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+435 do km 0+903 – ETAP II” /nr post.: WD.261.1.002.2020/
2020-04-17 2020-05-05
Przetarg nieograniczony dotyczący usługi pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacją budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A w Gminie Kłobuck” /Nr post. IR.271.013.2020/
2020-04-10 2020-04-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.012.2020/
2020-04-07 2020-04-17
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi pn.: „Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku" /Nr post. IR.271.010.2020.SD/
2020-03-25 2020-04-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku” /Nr post. IR.271.008.2020.SD/
2020-03-19 2020-04-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Strażackiej w Łobodnie, gm. Kłobuck” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.009.2020/
2020-03-05 2020-03-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Kamyku ul. Szkolna 5A w Gminie Kłobuck " /Nr post. IR.271.006.2020.KB/
2020-03-02 2020-04-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku” /Nr post.: IR.271.005.2020.SD/
2020-03-02 2020-03-19
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Usuwanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w tym odpady z targowisk oraz nieczystości ciekłych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku /Nr postępowania: OSiR.251.6.2020/

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są pod linkiem: http://www.osirklobuck.pl/index.php?opti na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"

2020-02-18 2020-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu „Usuwanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku" /Nr post.: OSiR.251.2.2020/

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są pod linkiem: http://www.osirklobuck.pl/index.php?opti na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"

2020-02-04 2020-02-13
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Strażackiej w Łobodnie, gm. Kłobuck” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich /Nr post.: IR.271.004.2020/
2020-02-03 2020-02-18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Kłobuck (3 części)” /Nr post.: IR.271.003.2020.WS/
2020-01-24 2020-02-26
Ogłoszenie o zamówieniu „Usuwanie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z posesji będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku” /Nr post.: OSiR.251.1.2020/

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są pod linkiem: http://www.osirklobuck.pl/index.php?opti na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"

2020-01-21 2020-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie, gm. Kłobuck, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich"/IR.271.002.2020/
2020-01-16 2020-01-31
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku” /Nr post. WD.261.1.001.2020/
2020-01-09 2020-01-16
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Strażackiej w Łobodnie, gm. Kłobuck, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich"/IR.271.065.2019/
2019-12-24 2020-01-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego” /Nr postępowania: WD.261.1.009.2019/
2019-12-11 2019-12-19
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 Kłobuck /Nr postępowania: OSiR.251.4.2019/

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są pod linkiem: http://www.osirklobuck.pl/index.php?opti na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"

2019-12-10 2019-12-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.: „Zakup i dostawa programów multimedialnych, książek, atlasów i słowników do zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” /Nr postępowania: EK.271.01.2019/
2019-12-10 2019-12-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Woźniaka w Łobodnie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.064.2019.SD/
2019-11-27 2019-12-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck” /Nr postępowania: IR.271.063.2019.WS/ UWAGA! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO
2019-11-08 2019-11-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn "Remont drogi gminnej ul. Ogrójcowej w Kłobucku wraz ze skrzyżowaniami z ul. Kolejową i z ul. T. Kościuszki” /Nr postępowania: WD.261.1.008.2019/
2019-10-25 2019-11-12
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr postęp.: IR.271.062.2019.SA/
2019-10-14 2019-10-21
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa destruktu asfaltowego” /Nr postęp.: WD.261.1.007.2019/
2019-10-10 2019-10-18
ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego” – Części: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX” /Nr postęp.: IR.271.059.2019.KB/
2019-10-08 2019-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr post.: IR.271.060.2019.SA/
2019-10-08 2019-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu pod nazwą: „Dostawa ciągnika z osprzętem” /Nr postępowania: WD.261.1.006.2019/
2019-10-07 2019-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego osiedla w Kamyku (ul. J Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.058.2019.SD/
2019-10-02 2019-10-10
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr postępowania: IR.271.056.2019.SA/
2019-09-30 2019-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Młyńskiej w Libidzy” /Nr postępowania: IR.271.057.2019.SA/
2019-09-30 2019-10-08
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pn „Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy”./Nr postępowania: IR.271.055.2019.WS/ UWAGA: ZMIANA OGŁOSZENIA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - AKTUALNY TERMIN SKŁADANIA OFERT 11.10.2019r. - UWAGA OBOWIĄZUJE FORMULARZ OFERTY PO ZMIANACH
2019-09-24 2019-10-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż” /Nr postępowania IR.271.045.2019/
2019-09-19 2019-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego osiedla w Kamyku (ul. J Brzechwy, B. Malinowskiego, W. Rutkiewicz, W. Komara, J. Kusocińskiego” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.054.2019.SD/
2019-09-18 2019-09-27
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Kamyku /Nr postępowania: IR.271.050.2019.SA/
2019-09-16 2019-09-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku " wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” /Nr IR.271.046.2019.KB/
2019-09-16 2019-09-25
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pn. „Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz dostarczenie ich pod wskazane przez zamawiającego adresy” /Nr postępowania: IR.271.049.2019.WS/
2019-09-16 2019-09-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku /Nr postępowania: IR.271.048.2019.SA/
2019-09-11 2019-09-18
Ogłoszenie o zamówienia na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew” /Nr postępowania: IR.271.047.2019.KB/
2019-09-11 2019-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt oświetlenia ul. Szkolnej w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /Nr postępowania: IR.271.044.2019.SD/
2019-09-11 2019-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sosnowej w Kłobucku” /Nr post. IR.271.043.2019.SA/
2019-09-09 2019-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Kamyku” /Nr post. IR.271.042.2019.WS/
2019-09-06 2019-09-16
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa placu zabaw sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck” /Nr postępowania: IR.271.039.2019.KB/
2019-08-14 2019-08-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż” /Nr postępowania IR.271.038.2019/
2019-08-05 2019-08-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu wraz z odwodnieniem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, Gmina Kłobuck”. /Nr postępowania IR.271.037.2019.WS/
2019-07-29 2019-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck”. /Nr postępowania IR.271.036.2019.KB/
2019-07-26 2019-08-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: : „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt oświetlenia ul. Parkowej w Białej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”. /Nr postępowania IR.271.032.2019.SD/
2019-07-18 2019-07-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż. /IR.271.027.2019/
2019-07-18 2019-07-29
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.035.2019.KB/
2019-07-17 2019-07-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa destruktu asfaltowego - II postępowanie” /Nr postępowania: WD.261.1.005.2019/
2019-07-16 2019-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.” /IR.271.025.2019/
2019-07-16 2019-08-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” nr postępowania IR.271.034.2019.SD
2019-07-11 2019-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w m. Kamyk na odcinku około 250 metrów” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” /nr postępowania: IR.271.033.2019.WS/
2019-07-11 2019-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno i centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placów zabaw w sołectwach Biała i Kamyk na terenie Gminy Kłobuck” /IR.271.030.2019.KD/
2019-07-04 2019-07-19
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.029.2019.KB/ - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
2019-07-01 2019-07-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa destruktu asfaltowego” /Nr postępowania: WD.261.1.004.2019/
2019-06-27 2019-07-05
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie" /Nr postępowania IR.271.028.2019.KB/
2019-06-25 2019-07-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku” /Nr postępowania: IR.271.024.2019.SD/
2019-06-19 2019-06-28
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.022.2019.KB/
2019-06-17 2019-06-26
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Rybno i centrum rekreacyjnego w sołectwie Zakrzew oraz przebudowa placów zabaw w sołectwach Biała i Kamyk na terenie Gminy Kłobuck” /Nr postępowania: IR.271.026.2019.KD/ - UWAGA - zmiana terminu składania ofert -
2019-06-14 2019-07-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia” /Nr postępowania: IR.271.021.2019.SD/
2019-06-04 2019-06-19
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” (Nr postępowania: IR.271.020.2019.KB)
2019-05-30 2019-06-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.019.2019.SN)
2019-05-23 2019-06-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360” (Nr postępowania: WD.261.1.003.2019)
2019-05-21 2019-05-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia (Nr postępowania IR.271.018.2019.SN)
2019-05-20 2019-05-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostosowanie obiektu do wymogów klasy rozgrywkowej w ramach: Przebudowy boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku oraz budową oświetlenia” (Nr postępowania: IR.271.009.2019.SN)
2019-05-15 2019-05-31
Ogłoszenie postępowania (IR.271.016.2019.WS) o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”.”
2019-04-30 2019-05-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S – ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI 35004360” (Nr postępowania: WD.261.1.002.2019)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert

2019-04-30 2019-05-15
Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ulicy E. Orzeszkowej w Kłobucku (Nr postępowania: IR.271.015.2019.SN)
2019-04-24 2019-05-06
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.011.2019.KB)
2019-04-19 2019-05-07
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Rozbudowa oświetlenia na ul. E.Orzeszkowej w Kłobucku".
2019-04-19 2019-05-06
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Rybno gm. Kłobuck” (IR.271.013.2019.SN)
2019-04-18 2019-05-08
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. K. Chodkiewicza w Kłobucku” (IR.271.010.2019.SN)
2019-04-17 2019-04-29
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”. (IR.271.012.2019.WS)
2019-04-16 2019-05-08
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Nr postępowania: IR.271.008.2019.KB)
2019-03-29 2019-04-08
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: :Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2019-2021." - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
2019-03-11 2019-03-26
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:"Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Nr postępowania: IR.271.006.2019.KB)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert

2019-03-04 2019-03-19
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (IR.271.005.2019.SN )
2019-02-15 2019-02-26
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Baczyńskiego w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (IR.271.004.2019.WS)
2019-02-14 2019-02-22
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" (IR.271.003.2019).
2019-02-12 2019-02-27
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Szkolna 1 w Kłobucku w zakresie dostosowania do wymagań ppoż.” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (IR.271.002.2019)
2019-01-23 2019-02-05
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa i montaż drzwi wejściowych do pokoi biurowych i użytkowych na piętrze i parterze w ramach remontu łazienek i korytarzy budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku" (Nr postępowania: IR.271.001.2019.KB)
2019-01-16 2019-01-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - „Dostawa paliw płynnych dla Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku” (Nr postępowania WD.261.1.001.2019)
2019-01-15 2019-01-22
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 470104 w Kłobucku, ul. Witosa" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2018-12-31 2019-01-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej" (Nr postępowania: IR.271.074.2018)
2018-12-27 2019-01-29
Ogłoszenie na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (Nr postępowania IR.271.073.2018.SN)
2018-12-24 2019-01-21
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:„Zakup i dostawa programów multimedialnych, książek, atlasów i słowników do zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
2018-12-14 2018-12-27
Ogłoszenie o zamówieniu "Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 Kłobuck" (Nr postępowania: OSIR.251.6.2018)

UWAGA - SIWZ i załączniki dostępne są na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"

2018-11-29 2018-12-07
Ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” (Nr postępowania IR.271.072.2018.KB)
2018-11-09 2018-11-16
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie, Gmina Kłobuck” (IR.271.071.2018.WS)
2018-10-08 2018-10-16
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia" (IR.271.068.2018.KB )
2018-09-28 2018-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: "Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku". (IR.271.064.2018.KB)
2018-09-26 2018-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: "Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku (IR.271.065.2018.KB)
2018-09-26 2018-10-04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt.:„Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych podzielonych na części asortymentowe, dla Szkół Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (EK.271.01.2018)
2018-09-21 2018-10-01
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” (IR.271.067.2018.WS)
2018-09-21 2018-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.041.2018.SN)
2018-09-19 2018-09-27
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”, Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzeszów (Nr postępowania: IR.271.066.2018.KB)
2018-09-18 2018-09-20
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane pn.: „PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA I UL. WINCENTEGO WITOSA W ŁOBODNIE, GMINA KŁOBUCK (IR.271.062.2018.WS)
2018-09-12 2018-09-27
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk", "Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Smugi" (IR.271.061.2018.KB)
2018-09-11 2018-09-13
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: "Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudowa placu zabaw w sołectwie Kamyk na terenie Gminy Kłobuck", "Budowa centrum rekreacyjnego w sołectwie Lgota OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY" (IR.271.063.2018.KB)
2018-09-11 2018-09-13
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.060.2018.KB )
2018-09-05 2018-09-21
Ogłoszenie postępowania na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” (Nr postępowania: IR.271.058.2018.WS)
2018-08-24 2018-09-10
Ogłoszenie postępowania na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck” (IR.271.056.2018.KB)
2018-08-17 2018-08-31
Ogłoszenie postępowania nieograniczonym na roboty budowlane pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie" (IR.271.057.2018.KB)
2018-08-17 2018-08-31
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA UL. BOLESŁAWA PRUSA I UL. WINCENTEGO WITOSA W ŁOBODNIE, GMINA KŁOBUCK” (Nr postępowania: IR.271.055.2018.WS)
2018-08-14 2018-08-29
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+002 do km 0+429 – ETAP I” (WD.261.1.002.2018 )
2018-08-02 2018-08-20
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją: 1) zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn. „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap III” 2) zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Jana Długosza w Kłobucku wraz z przebudową, wymianą i przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych” (IR.271.052.2018.WS)
2018-08-02 2018-08-17
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”. (IR.271.051.2018.KB)
2018-07-30 2018-08-14
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.050.2018.KB )
2018-07-27 2018-08-10
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: " Wykonanie usługi projektowej i realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych na terenie Gminy Kłobuck polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego" (IR.271.048.2018.BM )
2018-07-20 2018-08-10
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Koncepcja zagospodarowania terenu przyległego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego położonego w miejscowości Kamyk, gm. Kłobuck” (IR.271.049.2018.BM)
2018-07-20 2018-08-06
Ogłoszenie postępowania na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II” (IR.271.047.2018.WS)
2018-07-19 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2068S poprzez budowę chodnika w miejscowości Biała ul. Jasnogórska, gmina Kłobuck" - ETAP I (IR.271.046.2018.BM)
2018-07-18 2018-07-26
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, dla OSP w Białej (OSP.B.1/1.2018)
2018-07-17 2018-07-26
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”. (IR.271.045.2018.KB)
2018-07-13 2018-07-30
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:"Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2068S poprzez budowę chodnika w miejscowości Biała ul. Jasnogórska, gmina Kłobuck" - ETAP I (IR.271.042.2018.BM )
2018-07-12 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck – odcinek od km 0 + 300,00 do km 0 + 900,00 - ETAP II”. (IR.271.044.2018.WS)
2018-07-12 2018-07-27
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.043.2018.KB )
2018-07-11 2018-07-26
Ogłoszenie o zamówienia na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ewid. 585/38 (obręb Zakrzew przy ul. Dębowej w Kłobucku), obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck”. (IR.271.040.2018.WS)
2018-06-20 2018-06-28
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie” (IR.271.039.2018.KB)
2018-06-13 2018-06-20
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa placu zabaw i strefy fitness przy ul. Dębowej w m. Kłobuck, gm. Kłobuck”. (IR.271.038.2018.WS)
2018-06-13 2018-06-29
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.037.2018.KB )
2018-06-07 2018-06-22
Ogłoszenie o zamówieniu na usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości lc=826,0 m wzdłuż ul. Pogodnej w Kłobucku (IR.271.035.2018.BM)
2018-05-23 2018-06-04
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia" (IR.271.034.2018.BM )
2018-05-16 2018-06-11
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm. T. Sobisia w zakresie budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i hm T. Sobisia w Kłobucku" (IR.271.029.2018.SN )
2018-04-25 2018-05-10
Ogłoszenie o zmówieniu na roboty budowlane związane z budową oświetlenia części ulicy Gajowej w Kłobucku(IR.271.031.2018.WS)
2018-04-23 2018-05-08
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej)” (IR.271.028.2018.SN )
2018-04-23 2018-05-09
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia części ulicy Gajowej w Kłobucku”. (IR.271.032.2018.WS)
2018-04-23 2018-05-08
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ""Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia" (IR.271.030.2018.BM)
2018-04-20 2018-05-07
Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”. (IR.271.025.2018.KB)
2018-04-18 2018-05-07
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II”. (IR.271.027.2018.BM)
2018-04-18 2018-04-25
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ul.Pogodnej w Kłobucku (IR.271.026.2018.BM )
2018-04-17 2018-05-07
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na nadzór inwestorski nad realizacja zadania pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku."
2018-04-17 2018-04-20
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:"„Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu SMUGI II w Kłobucku – etap II (budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. B. Leśmiana, H. Poświatowskiej i Z. Nałkowskiej)” (IR.271.019.2018.SN)
2018-04-17 2018-05-07
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm. T. Sobisia w zakresie budowy ul. Konwaliowej, chodnika w ul. Różanej oraz oświetlenia w ul. Konwaliowej, Różanej i hm T. Sobisia w Kłobucku" (IR.271.020.2018.SN)
2018-04-17 2018-05-08
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2018 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu (IR.271.018.2018.CP)
2018-04-16 2018-05-24
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.023.2018.BM)
2018-04-04 2018-04-12
GMINA KŁOBUCK, działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 - z późn. zm) zaprasza firmę: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX M. Łyszczarz Al. Jana Pawła II 132, 42-200 Częstochowa do negocjacji na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
2018-04-04 2018-04-09
Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” (IR.271.021.2018.SN)
2018-03-26 2018-04-10
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku- etap II” (IR.271.014.2018.BM)
2018-03-20 2018-04-04
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.015.2018.BM)
2018-03-20 2018-03-29
Ogłoszenie o postępowaniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku” (IR.271.017.2018.WS)
2018-03-20 2018-03-28
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku” (IR.271.016.2018.WS)
2018-03-16 2018-04-03
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.: „Remont łazienek i korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku”. (IR.271.013.2018.KB)
2018-03-14 2018-03-29
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rzeką Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” (IR.271.003.2018.SN)
2018-03-05 2018-03-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki nad rz. Biała Oksza i budową całej infrastruktury towarzyszącej” (IR.271.011.2018.SN)
2018-02-28 2018-03-12
Ogłoszenie o zamówieniu pn: "Przebudowa linii elektroenergetycznej - dowieszenie obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w Kłobucku" – II postępowanie (Nr postępowania: IR.271.012.2018.SN)
2018-02-22 2018-02-28
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej - dowieszenie obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.010.2018.SN)
2018-02-13 2018-02-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa linii elektroenergetycznej - dowieszenie obwodu oświetlenia ulicznego przy ul. Błotnej w Kłobucku" (nr postępowania: IR.271.009.2018.SN)
2018-02-13 2018-02-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.008.2018)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 01.03.2018r.; otwarcie ofert 01.03.2018r., godz. 12:00

2018-02-13 2018-02-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej (IR.271.006.2018.BM)
2018-02-05 2018-02-20
Ogłoszenie o zamówieniu na nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej (IR.271.007.2018.BM)
2018-02-05 2018-02-13
Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi (IR.271.004.2018.SN)
2018-01-19 2018-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich”. (IR.271.005.2018.WS)
2018-01-19 2018-01-29
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup paliwa do środków transportowych niezbędnych dla potrzeb własnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
2018-01-18 2018-01-25
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi" (IR.271.001.2018.SN)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 26.01.2018r.; otwarcie ofert 26.01.2018r., godz. 12:00

2018-01-16 2018-01-22
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 10.01.2018r.; otwarcie ofert 10.01.2018r.

2017-12-27 2018-01-10
Rewitalizacja targowiska miejskiego w Kłobucku (Nr postępowania: IR.271.064.2017)
2017-12-22 2018-01-09
Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem oraz odbiór w rozliczeniu używanej koparko-ładowarki New Holland B115B (Nr postępowania: WD.161.1.002.2017)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 04.12.2017 na godz. 11:30 ; otwarcie ofert 04.12.2017 o godz. 12:00

2017-11-22 2017-12-04
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi projektowej i realizację na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych polegających na dobudowie pojedynczych opraw oświetleniowych (IR.271.062.2017.BM)
2017-11-07 2017-11-13
Dostawa oleju napędowego grzewczego dla potrzeb Krytej Pływalni “Delfin” ul. Zamkowa 4, 42–100 Kłobuck.

SIWZ i załączniki dostępne są na stronie www.osirklobuck.pl w zakładce "Przetargi"

2017-11-02 2017-11-10
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową części ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck (Nr postępowania: IR.271.063.2017.BM)
2017-10-31 2017-11-09
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńskiej w Libidzy” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania: IR.271.061.2017.LP)
2017-10-19 2017-10-27
”Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.059.2017)
2017-10-18 2017-10-26
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową części ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck (Nr postępowania: IR.271.060.2017.BM)
2017-10-18 2017-10-26
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Górnej w Gruszewni” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania: IR.271.058.2017.SN)
2017-10-10 2017-10-19
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ul. J. Tuwima w Kamyku” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania: IR.271.057.2017.SN)
2017-10-06 2017-10-17
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Orzeszkowej w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania: IR.271.056.2017.SN)
2017-10-04 2017-10-16
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego w ul. Zamkowej” (IR.271.055.2017.WS)
2017-09-26 2017-10-02
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.033.2017.SN)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert na 02.11.2017 r.

2017-09-22 2017-10-25
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych” (Nr postępowania: IR.271.054.2017)
2017-09-21 2017-09-29
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Żabiej w Kłobucku (Nr postępowania IR.271.053.2017.BM)
2017-09-20 2017-10-05
„Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Żabiej w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.050.2017.BM)
2017-09-18 2017-10-05
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.052.2017.SN)
2017-09-15 2017-09-25
Zaproszenie do składania ofert - zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na wykonaniu audytu dot. wyjścia Gminy Kłobuck ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów w Częstochowie i rozpoczęcia własnej gospodarki wodno-ściekowej (nr postępowania OR.170.1.2017)
2017-09-12 2017-09-20
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej na wydzielonej części działki nr 599/3 w miejscowości Lgota, ul. Południowa (Nr postępowania: IR.271.051.2017.LP)
2017-09-11 2017-09-18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku z włączeniem do kanału sanitarnego w ulicy Zamkowej
2017-08-30 2017-09-14
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I
2017-08-23 2017-08-31
Zapytanie ofertowe z dnia 22 sierpnia 2017r. na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn: „Kłobuck przyjazny rodzicom" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. -Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
2017-08-22 2017-08-29
Przebudowa i rozbudowa budynku strzelnicy w Kłobucku z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych
2017-08-18 2017-09-12
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Budowy chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do zalewu wodnego Zakrzew”
2017-08-18 2017-08-29
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I
2017-08-17 2017-08-22
Budowa chodnika w ul. Zakrzewskiej i ul. Stawowej w Kłobucku na odcinku od przejazdu kolejowego do Zalewu Wodnego Zakrzew
2017-08-08 2017-08-23
Koncepcja zagospodarowania części terenu OSIR po basenie sezonowym i terenu przyległego do ul. Niemczyka w Kłobucku
2017-08-07 2017-08-18
Zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2017r. na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn: „Kłobuck przyjazny rodzicom" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionałnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. -Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat
2017-08-07 2017-08-16
Wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa, gmina Kłobuck" - ETAP I
2017-07-28 2017-08-17
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” (IR.271.036.2017.LP)
2017-07-27 2017-07-31
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku ( nr postępowania IR.271.040.2017.SN)
2017-07-13 2017-07-21
Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Cielebana i Srebrnej w Kłobucku
2017-07-12 2017-07-20
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Jasną a ul. Kościuszki w Kłobucku”
2017-07-07 2017-07-17
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Gajowej w Kłobucku”.
2017-07-07 2017-07-17
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 4.761.252,35 zł, na sfinansowanie w roku 2017 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu (Nr postępowania: IR.271.030.2017)
2017-07-03 2017-07-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Gajowej w Kłobucku”.
2017-06-26 2017-07-05
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1. Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej; 2. Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych
2017-06-22 2017-06-26
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku”. (IR.271.032.2017.LP)
2017-06-21 2017-06-26
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki i całej infrastruktury towarzyszącej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania IR.271.031.2017.SN)
2017-06-19 2017-06-23
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1. Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej; 2. Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych
2017-06-09 2017-06-19
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Pogodnej w Kłobucku”. (IR.271.028.2017.LP)
2017-06-05 2017-06-13
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenach zielonych w Kłobucku wraz z budową oświetlenia, kładki i całej infrastruktury towarzyszącej oraz pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (IR.271.021.2017.SN)
2017-05-31 2017-06-12
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Projekt budowy drogi wraz z mostem, łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku” (IR.271.027.2017.LP)
2017-05-31 2017-06-14
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libidzy przy ul. Olszyńskiego 2” (Nr postępowania: IR.271.026.2017)
2017-05-29 2017-06-06
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Ustronna, Boczna, Miła, Ładna w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.025.2017.SN)
2017-05-25 2017-06-02
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Libidzy przy ul. Olszyńskiego 2 (Nr postępowania IR.271.006.2017)
2017-05-16 2017-05-31
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ustronna, Boczna, Miła i Ładna w Kłobucku" (Nr postępowania: IR.271.024.2017.SN)
2017-05-10 2017-05-24
Wykonanie dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla: 1) Zadania inwestycyjnego Gminy Kłobuck pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Jana Długosza w Kłobucku (III etap)- odcinek od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej”, oraz 2) Zadania inwestycyjnego PWiK Okręgu Częstochowskiego Spółki Akcyjnej w Częstochowie pn.: "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jana Długosza w Kłobucku na odcinku od ul. Ogrójcowej do ul. Zamkowej wraz z przebudową, wymianą i przepięciem przyłączy wodociągowych"
2017-05-09 2017-05-17
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kłobuck” (Nr postępowania IR.271.009.2017.SN)

UWAGA - Zmiana terminu składania ofert

2017-05-04 2017-06-01
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.022.2017.SN)
2017-04-24 2017-05-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.020.2017.SN)
2017-04-06 2017-04-14
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Gminie Kłobuck” (Nr postępowania: IR.271.012.2017.BM)
2017-03-29 2017-04-06
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.019.2017.SN)
2017-03-29 2017-04-05
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich” (Nr postępowania IR.271.017.2017.SN)
2017-03-20 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kłobuck na lata 2017-2019” (Nr postępowania IR.271.011.2017.LP) - UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 24.03.2017r. godz. 09:30
2017-03-10 2017-03-24
Przedmiotem postępowania jest nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6” (Nr postępowania IR.271.015.2017)
2017-03-10 2017-03-20
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły przy ul. K.K. Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmianą sposobu użytkowania na Żłobek”
2017-03-08 2017-03-15
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.014.2017.LP)
2017-03-07 2017-03-15
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich
2017-03-07 2017-03-16
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.004.2017.BM)
2017-03-03 2017-03-10
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn:„ Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Sebyły przy ul. K.K. Baczyńskiego 2 w Kłobucku ze zmiana sposobu użytkowania na Żłobek” (Nr postępowania IR.271.002.2017.BM)
2017-02-28 2017-03-14
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich (Nr postępowania IR.271.008.2017.NS)
2017-02-24 2017-03-06
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Zakrzewskiej po obu stronach przejazdu kolejowego oraz skrzyżowania ul. Zakrzewskiej z ul. Reja w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.007.2017.LP)
2017-02-23 2017-03-06
Ogłoszenie na usługę polegającą ma wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 470128 w m. Biała i Kopiec, gm. Kłobuck wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich
2017-02-15 2017-02-23
Ogłoszenie na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych ul. Różanej, Konwaliowej i hm T. Sobisia w Kłobucku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz aktualizacją kosztorysów inwestorskich
2017-02-14 2017-02-23
Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup paliwa do środków transportowych niezbędnych dla potrzeb własnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku’’
2017-02-06 2017-02-14
Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 470103 S ul. Łąkowej na odcinku od ul. 11 Listopada (DW nr 492) do ul. E. Orzeszkowej wraz z budową odwodnienia i uzupełnieniem oświetlenia drogowego w Kłobucku” (Nr postępowania IR.271.001.2017.BM)
2017-02-01 2017-02-17
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku ulic M. Cielebana i Srebrnej w Kłobucku”
2016-12-12 2016-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetleniowych na ulicach Cichej, Hallera, Cmentarnej i Powstańców Śląskich w Kłobucku
2016-12-05 2016-12-12
Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych w 11 separatorach ścieków opadowych spływających z miasta Kłobuck wylotami kanalizacji deszczowej do rzeki Biała Oksza w km od 19+380 do 21+670."
2016-11-15 2016-11-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztowej niezbędnej do późniejszego zlecenia robót budowlanych polegających na dobudowie opraw oświetleniowych na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych w miejsc. Kłobuck na ulicy Błotnej oraz zabudowie skrzynki sterującej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań i zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji
2016-11-04 2016-11-10
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej nr 470130S ul. Olszowiec na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka
2016-10-27 2016-11-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku”
2016-10-18 2016-10-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa fabrycznie nowego, sztucznego lodowiska wraz z jego montażem
2016-10-17 2016-10-28
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z dowieszeniem opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych przy ul. Wodnej w Kłobucku, przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku oraz przy ul. Zagłoby w Gruszewni. Ponadto przy ul. Wodnej od stanowiska słupowego nr 17 do stanowiska słupowego nr 17/2 zabudowany ma zostać przewód typu AsXSn z własnym (niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym;
2016-10-14 2016-10-18
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Olszowiec (nr 470130S) na odcinku od ul. Tartakowej do rozwidlenia ul. Olszowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka”
2016-10-12 2016-10-27
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej (z elementami projektu wykonawczego) oraz dokumentacji kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy H. Kołłątaja”
2016-10-06 2016-10-14
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej a na jej podstawie robót budowlanych polegających na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych zlokalizowanych przy ulicy Cichej w Kłobucku (obręb Zagórze), przy ulicy Hallera w Kłobucku, przy ulicy Cmentarnej w Kłobucku, przy ulicy Powstańców Śląskich w Kłobucku.
2016-10-05 2016-10-12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego ulicy Zakrzewskiej w Kłobucku.
2016-10-04 2016-10-13
Przedmiotem zamówienia jest usługa projektowania wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy ul. Olszyńskiego 2
2016-09-23 2016-09-30
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia 1 (jednej) oprawy oświetlenia ulicznego typu LED na istniejącym słupie energetycznym nr 53 posadowionym przy ul. Jesionowej oraz 1 (jednej) oprawy oświetlenia ulicznego typu LED na stanowisku słupowym nr 4 posadowionym przy ul. Kasztanowej w Kłobucku
2016-09-09 2016-09-15
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu 12 opraw oświetlenia ulicznego LED wraz z wysięgnikami na istniejących słupach zlokalizowanych wzdłuż ul. Chodkiewicza w Kłobucku
2016-09-08 2016-09-19
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego LED na istniejących słupach zlokalizowanych wzdłuż ul. Chodkiewicza w Kłobucku.
2016-08-19 2016-09-07
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Cichej w Kłobucku - etap I"
2016-08-17 2016-08-25
Zaproszenie do składania ofert na usługę związaną z dostawą macierzy dyskowej, serwera oraz wdrożeniem systemu wirtualizacji i migracji serwera SOD i komputera komunikacyjnego do maszyny wirtualnej
2016-08-17 2016-08-31
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Cichej w Kłobucku - etap I”
2016-07-27 2016-08-11
Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa budynku przy ul. 11 Listopada 81 w Kłobucku na archiwum zakładowe"
2016-07-26 2016-08-10
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Harcerskiej Nr 4a w Kłobucku na Centrum Integracji Społecznej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer ogłoszenia: 151723 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016
2016-07-22 2016-08-08
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (inspektor robót budowlanych i inspektor robót elektrycznych) nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.”
2016-07-20 2016-08-02
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztowej przebudowy i rozbudowy budynku Strzelnicy w Kłobucku, z przyległym otoczeniem, na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Numer ogłoszenia: 141605 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
2016-07-18 2016-07-26
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na opracowanie dokumenty pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2016-2026"
2016-07-15 2016-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę polegającą na realizacji projektu pn.: "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2025" ( zwanego dalej projektem) zgłoszonego do konkursu zorganizowanego przez Województwo Śląskie oraz Ministerstwo Rozwoju w ramach programu "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"
2016-07-14 2016-07-22
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego Kłobucku
2016-07-12 2016-07-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków dla obsługi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku.”
2016-07-11 2016-07-26
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy parteru i pierwszego piętra w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łobodnie.
2016-07-07 2016-07-14
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: ”Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku”
2016-06-30 2016-07-11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa ciągu pieszego między ul. Szkolną a ul. Rómmla w Kłobucku”
2016-06-29 2016-07-12
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku
2016-06-29 2016-07-08
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej i realizacja na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych polegających na dowieszeniu opraw oświetleniowych na istniejących słupach zlokalizowanych na ulicach Błotnej, Wodnej, Zakrzewskiej w Kłobucku oraz ul. Zagłoby w Gruszewni.
2016-06-27 2016-07-05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestorskiego pn.: „Przebudowa ul. B. Prusa i ul. W. Witosa w Łobodnie”
2016-06-24 2016-07-05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej i realizacja na jej podstawie robót budowlanych w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych polegających na dowieszeniu opraw oświetleniowych na istniejących słupach zlokalizowanych na ulicach Polna, Podleśna, Sienkiewicza i Słoneczna w Łobodnie
2016-06-23 2016-07-04
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy stołówki i kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku
2016-06-22 2016-07-07
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejsc. Łobodno na ulicach: Topolowa, Nadrzeczna i Prusa
2016-06-20 2016-06-29
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących Przebudowy parteru i pierwszego pietra w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łobodnie
2016-06-17 2016-07-04
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z zadaniem inwestycyjnym pn.: „ Odwodnienie ul. Stawowej, Zakrzew – etap II” w Kłobucku
2016-06-16 2016-06-27
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. Topolowej, Nadrzecznej i Prusa w miejsc. Łobodno
2016-06-16 2016-06-27
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn:. „Odwodnienie ul. Stawowej, Zakrzew – etap II” w Kłobucku
2016-06-15 2016-06-28
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej i realizacja robót budowlanych przebudowy linii elektroenergetycznej polegających na dowieszeniu dwóch opraw oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 53 przy ul. Jesionowej w Kłobucku oraz nr 4 zlokalizowane na ul. Kasztanowej w Kłobucku
2016-06-14 2016-06-24
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Olszyńskiego w m. Libidza, gm. Kłobuck.”
2016-05-18 2016-05-31
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku”
2016-05-17 2016-06-01
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck” - II postępowanie
2016-05-16 2016-05-23
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Olszyńskiego w m. Libidza, gm. Kłobuck”
2016-05-13 2016-05-30
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73”
2016-05-04 2016-05-16
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck.”
2016-04-28 2016-05-12
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Nadrzeczną w m. Łobodno, gm. Kłobuck”
2016-04-27 2016-05-11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: "Budowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku"
2016-04-15 2016-05-04
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73”
2016-04-14 2016-04-25
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestorskiego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśnej i Gościniec w Nowej Wsi”- postępowanie III
2016-04-13 2016-04-22
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestorskiego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku” – III postępowanie
2016-04-13 2016-04-25
Przedmiotem zamówienia jest usługi związane wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku”
2016-04-11 2016-04-21
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku – etap II.”
2016-04-01 2016-04-11
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Jana Długosza w Kłobucku - etap II"
2016-03-31 2016-04-18
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące: 1 Modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej przy ul. Częstochowskiej nr 73; 2 Modernizacji energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada nr 6.
2016-03-30 2016-05-02
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku”
2016-03-22 2016-03-31
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku”
2016-03-16 2016-03-29
Zaproszenie do składania ofert na usługę polegającą na lokalizacji miejsca uszkodzenia kabla oświetleniowego położonego w ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą w Kłobucku oraz jego naprawie wraz z przywróceniem terenu do stanu sprzed wykonania robót.
2016-03-15 2016-03-25
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku” wraz z nadzorem autorskim.
2016-03-10 2016-03-21
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kłobuck, Libidza, Kamyk
2016-03-02 2016-03-10
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Ustronna, Boczna, Miła, Ładna i Prosta w Kłobucku”
2016-02-26 2016-03-09
Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na nadzorowaniu robót budowlanych przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 W Kłobucku przy ul. Szkolnej 1"
2016-02-26 2016-03-09
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku"
2016-02-25 2016-03-07
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie przebudowy istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na dobudowie opraw oświetlenia ulicznego pt.: „Oświetlenie ulicy Chodkiewicza w Kłobucku”
2016-02-25 2016-03-08
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśna i Gościniec w Nowej Wsi" - postępowanie II
2016-02-19 2016-03-02
Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Żabiej w Kłobucku”
2016-02-18 2016-02-29
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej w trzech miejscowościach Libidza, Kamyk, Kłobuck związane z podwieszeniem opraw oświetlenia ulicznego typu LED - postępowanie II
2016-02-17 2016-02-25
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę związaną z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Reymonta w miejsc. Kamyk"
2016-02-17 2016-02-24
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę związaną z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w miejscowości Łobodno - Gmina Kłobuck, wraz z wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno-sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego.
2016-02-16 2016-02-25
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Prusa w m. Łobodno – gm. Kłobuck, wraz z wykonaniem przyłącza kanału sanitarnego dla budynku rekreacyjno - sportowego i przyłącza kanału sanitarnego dla budynku gospodarczego.”
2016-02-03 2016-02-22
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej w Kamyku przy ul. Reymonta i związane z podwieszeniem opraw oświetlenia ulicznego typu LED
2016-02-02 2016-02-16
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie linii elektroenergetycznej w trzech miejscowościach Libidza, Kamyk, Kłobuck związane z podwieszeniem opraw oświetlenia ulicznego typu LED
2016-01-29 2016-02-15
Zakup paliwa do środków transportowych niezbędnych dla potrzeb własnych Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
2016-01-22 2016-02-01
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Podleśna i Gościniec w Nowej Wsi"
2016-01-22 2016-02-12
Przebudowa szkolnego boiska sportowego i odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku przy ul. Szkolnej 1
2016-01-19 2016-02-03
Zaproszenie do składania ofert na zakup oprogramowania antywirusowego
2015-11-20 2015-11-27
Drukuj Liczba odwiedzin: 19966

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl