Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. Topolowej, Nadrzecznej i Prusa w miejsc. Łobodno.

Ostatnia zmiana: 2016-06-29 13:27:35
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2016-06-29 13:27:35 Pastuszka Anna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. Topolowej, Nadrzecznej i Prusa w miejsc. Łobodno Aktualizacja zamówienia
2016-06-29 13:26:36 Pastuszka Anna wybór_oferty_najkorzystniejszej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-16 10:14:58 Pastuszka Anna zał_nr_5 przedmiary_robót Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-16 10:14:46 Pastuszka Anna zał_nr_4_STWiORB Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-16 10:14:34 Pastuszka Anna zał_nr_3_projekty_budowlane Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-16 10:14:10 Pastuszka Anna zał_nr_2_wzór_umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-16 10:13:32 Pastuszka Anna zał_nr_1_formularz_ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-16 10:13:08 Pastuszka Anna Zaproszenie_do_składania_ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-16 10:12:07 Pastuszka Anna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach energetycznych posadowionych przy ul. Topolowej, Nadrzecznej i Prusa w miejsc. Łobodno Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2701158

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl