Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2017-11-17 13:58:06
Redaktor: Miłkowski Paweł
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2017-11-17 13:58:06 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:56:48 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:21:00 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:17:09 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek...- skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:14:01 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:07:47 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:03:30 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Kłobuck nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne - skan Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:03:17 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie zasad nieodpłatnego przejmowania na własność Gminy Kłobuck nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 13:00:50 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2017-11-17 12:58:41 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 - skan Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 375183

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl