Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Gmina Kłobuck.

Ostatnia zmiana: 2018-12-14 15:39:52
Redaktor: Miłkowski Paweł
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2018-12-14 15:39:52 Miłkowski Paweł Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 18.12.2018r. (wtorek) o godz. 9:30 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 15:13:23 Miłkowski Paweł Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 27 grudnia 2018r. o godzinie 09:00 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:54:23 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kłobuck w Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:53:24 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:51:05 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:49:45 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III.2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:48:24 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:47:15 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:45:56 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowej=go planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-14 14:42:00 Miłkowski Paweł Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 19/IV/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 1110298

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl