Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
Oznaczenie pokoju Numer pokoju Numer telefonu
Nr kier. (34)
Biuro Ewidencji Ludności
i Dowodów Osobistych
2 3100192
Wydział Inwestycji i Rozwoju
(inwestycje, przetargi)
3 3100182
Wydział Inwestycji i Rozwoju
(inwestycje, przetargi)
4 3100183

Wydział Inwestycji i Rozwoju
(Kierownik Wydziału)

6 3100181
Kasa 7 3100163
Wydział Finansowy
(podatek rolny - obszar wiejski)
11 3100166
Wydział Finansowy
(dzierżawa, użytkowanie wieczyste gruntu oraz inne opłaty stanowiące dochód Gminy Kłobuck)
12 3100165
Wydział Finansowy
(podatek od nieruchomości - obszar miasta Kłobuck)
14 3100164
Wydział Finansowy
(podatek od środków transportowych)
15 3100161
Wydział Finansowy

16

17

3100162

3100160

Z-ca Kierownika
Wydziału Finansowego
17a 3100198
Skarbnik Gminy
17b 3100197
Ewidencja Działalności Gospodarczej
(działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohole)

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
18 3100172

Wydział Organizacyjny
(archiwum, OSP)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

19 3100171

Informatyk

Redakcja strony internetowej

21 3100185
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
(Kierownik Wydziału)
22 3100184

Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami

(użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem
i sprzedaż działek komunalnych;
sprawy obronne)

23 3100180
Wydział Edukacji, Kadr i spraw Administracyjnych 23a 3100170
Sekretarz Gminy
24 3100150
Sekretariat 25 3100150
Burmistrz 26 3100150
Wydział Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych
(Kierownik Wydziału)
24 3100153
Sala Ślubów 28  
Radcy Prawni 29 3100159
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami

(nadawanie nr porządkowego, podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, decyzje celu publicznego)
32 3100187
Urząd Stanu Cywilnego
(akt: urodzenia, małżeństwa, zgonu)
31 3100190
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami

(warunki zabudowy, zmiany w planie zagosp. przestrz., zaświadczenia o braku planu, wypis i wyrys)
32

3100186

Sala Sesyjna 33  
Biuro Rady Miejskiej 35

3100196

3100194

 

Urząd Miejski w Kłobucku
ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
Oznaczenie pokoju Numer pokoju Numer telefonu
Nr kier. (34)

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon komórkowy do wydziału
:


24

 

 3174038


501-749-528

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(decyzje środowiskowe, wycinka drzew i krzewów, opłaty adiacenckie)
22 3174039
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(ochrona środowiska, oświetlenie uliczne, rolnictwo, prawo wodne, opłaty adiacenckie)
23 3174039
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(gospodarka odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu, nieczystości ciekłe)
24 3174043
Wydział Finansowy
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
27, 28 3174036

Redakcja strony: KontaktRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 13313

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl