Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Podatki i opłaty lokalne

 

Informacja o zmianach w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym

    Burmistrz Kłobucka informuje podatników, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją w/w ustaw wchodzą w życie ważne zmiany podatkowe.

Od 1 stycznia 2016r nie będą wystawiane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli łączna wysokość zobowiązania podatkowego  za cały rok nie przekroczy kwoty 6,10 zł.

W przypadku, gdy łączna kwota zobowiązania za cały rok  nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty tj.

 • dla osób fizycznych do dnia 15.03.2016r,
 • dla osób  prawnych do dnia 31.01.2016r

W zakresie ustawy o podatku rolnym ulegają zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych.
Ustawodawca zmienił  przeliczniki dla następujących użytków sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków:

 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych - przelicznik  0,20 od 1 ha   fizycznego gruntu (do końca 2015r podatnicy za przedmiotowe grunty nie płacili podatku),
 • grunty pod rowami  - przelicznik 0,20 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015r podatnicy za przedmiotowe grunty nie  płacili podatku), 
 • grunty rolne zabudowane -  przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny (do końca 2015r np. B/RIIIa przelicznik wynosił 1,65 ha od 1 ha fiz., B/RIIIb przelicznik wynosił 1,35 od 1 ha fiz., B/RIVa przelicznik wynosił 1,10 od 1 ha fiz.)   
 • grunty pod stawami niezarybionymi  - przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu,
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika  - 1 ha fizyczny = 1 ha przelicz.

Tym samym, w przypadku posiadania przez podatnika gruntów, o których mowa wyżej zmianie ulegnie powierzchnia przeliczeniowa tego gospodarstwa, co w konsekwencji może skutkować uzyskaniem lub utratą przez niego statusu rolnika. W przypadku utraty przez podatnika statusu rolnika opodatkowaniu będą podlegać zwolnione do tej pory budynki gospodarcze.  
 
Zmiany w wymienionych przepisach będą miały także wpływ na  wysokość uzyskanego dochodu z gospodarstwa rolnego, wymaganego do ustalenia uprawnień do świadczeń socjalnych np. stypendiów czy zasiłków  z pomocy społecznej.

W zakresie podatku leśnego od 1 stycznia 2016r zlikwidowano 50% ulgę dla lasów ochronnych.

 

Podpisał: Burmistrz Kłobucka – Jerzy ZakrzewskiRedakcja strony: Podatki i opłaty lokalneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 13048

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl