Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opłata targowa

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach, zwolnione są od opłaty targowej.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.

Podstawa prawna: art.15, 16 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785 z późn. zmianami).

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Opłata targowa - obowiązująca stawka [ 2 ]
Uchwała Nr 24/III/2018 w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 24/III/2018 w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
19-01-02 08:52
Pastuszka Anna
757.95KB
Uchwała Nr 35/IV/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan Uchwała Nr 35/IV/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
19-01-02 13:33
Pastuszka Anna
397.97KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Stawki opłaty targowej - Archiwum [ 2 ]
Uchwała Nr 350/XXXVI/2013 w sprawie: ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.- skan Uchwała Nr 350/XXXVI/2013 w sprawie: ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.- skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
15-12-10 11:16
Pastuszka Anna
1.71MB
Uchwała Nr 131/XVI/2015 w sprawie: opłaty targowej - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r - skan Uchwała Nr 131/XVI/2015 w sprawie: opłaty targowej - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
15-12-10 11:12
Pastuszka Anna
1.36MB

Redakcja strony: Opłata targowaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2640

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl