Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wiadomości ogólne

Podstawą prawną wyceny nieruchomości są:

  • ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 lipca 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (DZ.U.nr 98, poz.612)

Wartość rynkową gruntu wycenia rzeczoznawca majątkowy.

 Do postępowania w wyniku którego następuje określenie wartości nieruchomości stosuje się zasady zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.Nr 98,poz.612).

Zakresem wyceny obęta jest wartość rynkowa prawa własności do gruntu, wg stanu i na dzień sporządzenia wyceny.

 Nieruchomości gruntowe będące przedmiotem wyceny są własnością Gminy Kłobuck i są oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym. Na nieruchomościach znajdują się budynki mieszkalne oraz garaże, będące własnością osób fizycznych.

Aktualizacja opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste może następować każdego roku, jeżeli jego wartość ulegać będzie zmianie.

 Wysokość opłaty rocznej za grunt zabudowany budownictwem jednorodzinnym stanowi 1% wartości gruntu, za grunt zabudowany garażem - 3%.

Redakcja strony: Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2019

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl