Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.022.2019.KB/ .

Ostatnia zmiana: 2019-07-01 13:44:02
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-07-01 13:44:02 Pastuszka Anna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.022.2019.KB/ Aktualizacja zamówienia
2019-06-27 14:17:39 Pastuszka Anna Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-27 14:17:09 Pastuszka Anna Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-27 14:16:38 Pastuszka Anna Informacja po otwarciu ofert.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-24 15:03:46 Pastuszka Anna Zmiana SIWZ z dn 24.06.2019 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-24 15:03:08 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-17 10:37:13 Pastuszka Anna zał_nr_24_wzor_umowy.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-17 10:37:04 Pastuszka Anna zał_nr_23_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-17 10:36:53 Pastuszka Anna zał_nr_22_Rb-Z_za_I_kwrtał_2019r.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-17 10:36:42 Pastuszka Anna zał_nr_21_Rb-Z_za_2018r.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2694307

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl