Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” (Nr postępowania IR.271.072.2018.KB).

Ostatnia zmiana: 2018-11-29 09:25:21
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-11-29 09:25:21 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” (Nr postępowania IR.271.072.2018.KB) Aktualizacja zamówienia
2018-11-19 14:33:42 Pastuszka Anna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-16 13:37:41 Pastuszka Anna Protokół z sesji otwarcia ofert cenowych Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-09 13:29:58 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” (Nr postępowania IR.271.072.2018.KB) Aktualizacja zamówienia
2018-11-09 13:28:01 Pastuszka Anna zał_3_Dokumentacja_projektowa Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-09 13:27:36 Pastuszka Anna zał_2_wzór_umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-09 13:27:13 Pastuszka Anna zał_1_formularz_ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-09 13:26:53 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-11-09 13:26:21 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” (Nr postępowania IR.271.072.2018.KB) Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2697190

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl