Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Anna Pastuszka 
Numer postępowania: IR.271.072.2018.KB 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy w miejscowości Gruszewnia” (Nr postępowania IR.271.072.2018.KB) 
Rodzaj zamówienia: Usługa 
Tryb postępowania: Zamówienie poza ustawą Prawo zamówień publicznych  
Data ogłoszenia: 2018-11-09 
Termin składania ofert: 2018-11-16 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-11-09 13:26
Pastuszka Anna
0.97MB
zał_1_formularz_ofertowy zał_1_formularz_ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-11-09 13:27
Pastuszka Anna
52KB
zał_2_wzór_umowy zał_2_wzór_umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-11-09 13:27
Pastuszka Anna
59.5KB
zał_3_Dokumentacja_projektowa zał_3_Dokumentacja_projektowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-11-09 13:28
Pastuszka Anna
21.18MB
Protokół z sesji otwarcia ofert cenowych Protokół z sesji otwarcia ofert cenowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-11-16 13:37
Pastuszka Anna
286.1KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-11-19 14:33
Pastuszka Anna
377.66KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 208018

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl