Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kłobuck, Libidza, Kamyk.

Ostatnia zmiana: 2016-03-14 11:20:52
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2016-03-14 11:20:52 Pastuszka Anna Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kłobuck, Libidza, Kamyk Aktualizacja zamówienia
2016-03-14 11:14:31 Pastuszka Anna wybór oferty najkorzystniejszej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-03-02 08:59:40 Pastuszka Anna załącznik nr 4 - przedmiary robót Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-03-02 08:59:14 Pastuszka Anna załącznik nr 3 - dokumentacje projektowe Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-03-02 08:58:30 Pastuszka Anna załącznik nr 2 - wzór umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-03-02 08:58:06 Pastuszka Anna załącznik nr 1 - formularz ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-03-02 08:57:38 Pastuszka Anna zaproszenie do składania ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-03-02 08:56:46 Pastuszka Anna Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dobudowy opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kłobuck, Libidza, Kamyk Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2694230

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl