Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.035.2019.KB/.

Ostatnia zmiana: 2019-09-16 13:39:48
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-09-16 13:39:48 Pastuszka Anna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.035.2019.KB/ Aktualizacja zamówienia
2019-08-13 13:52:15 Pastuszka Anna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-1.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-08-06 10:07:26 Pastuszka Anna Ranking ofert.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-26 14:14:18 Kardynał Katarzyna Informacja po otwarciu ofert.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-25 14:16:27 Kardynał Katarzyna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu bankowego na sfinansowanie w roku 2019 planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki i kredytu /Nr postępowania: IR.271.035.2019.KB/ Aktualizacja zamówienia
2019-07-23 15:44:21 Kardynał Katarzyna zał_nr_5_Uchwała_Nr81VII2019_Rady_Miejkiej_ w_Kłobucku_o_zaciągnięciu_kredytu.pdf Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-23 15:43:47 Kardynał Katarzyna zał_nr_6_Uchwała_Nr_98IX2019_zmiany_uchwaly_ w_sprawie_przyjęcia_prognozy_finansowej.pdf Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-23 15:43:37 Kardynał Katarzyna zał_nr_7_Uchwała_Nr_4200VI1062019_RIO_o_ pozytywnej_opinii_o_kredycie.pdf Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-23 15:43:22 Kardynał Katarzyna zał_nr_8_Uchwała_4200VI582019_RIO_opinia_o_ sprawozd_z_wykonania_budżetu_2019.pdf Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-07-23 15:43:09 Kardynał Katarzyna zał_nr_9_Uchwała_Nr_4200VI1772018_RIO_ w_spr_opinii_projektu_uchwały_budżetowej_2019.pdf Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2694219

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl