Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Rybno gm. Kłobuck” (IR.271.013.2019.SN) .

Ostatnia zmiana: 2019-08-01 11:46:08
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-08-01 11:46:08 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej na potrzeby przyłączenia budynków mieszkalnych zlokalizowanych w miejsc. Rybno gm. Kłobuck” (IR.271.013.2019.SN) Aktualizacja zamówienia
2019-05-28 13:37:42 Pastuszka Anna zawiadomienie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-14 07:50:01 Pastuszka Anna ranking ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-08 12:53:24 Pastuszka Anna Informacja_po_otwarciu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:29:28 Miłkowski Paweł zał_nr_9_rysunki_pomocnicze Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:29:12 Miłkowski Paweł zał_nr_8_oświadczenie_z_art_24_ust_1 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:28:59 Miłkowski Paweł zał_nr_7_wzór_umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:28:45 Miłkowski Paweł zał_nr_6_wykaz_osób Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:28:32 Miłkowski Paweł zał_nr_5_wykaz_usług Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-18 12:28:19 Miłkowski Paweł zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej_wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2701118

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl