Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.023.2018.BM).

Ostatnia zmiana: 2018-08-17 12:02:49
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-08-17 12:02:49 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku - etap II” (IR.271.023.2018.BM) Aktualizacja zamówienia
2018-08-17 12:01:56 Pastuszka Anna Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:24:42 Miłkowski Paweł zał_nr_10_ STWiOR Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:24:26 Miłkowski Paweł zał_nr_9_przedmiar_robót (ETAP II) Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:23:38 Miłkowski Paweł zał_nr_8_dokumentacja_budowlana Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:22:40 Miłkowski Paweł zał_nr_7_oświadczenie_z_art_24_ust_1-1 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:22:13 Miłkowski Paweł zał_nr_6_wzór_umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:21:59 Miłkowski Paweł zał_nr_5_wykaz_osób Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:21:43 Miłkowski Paweł zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-04-04 11:21:30 Miłkowski Paweł zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2696343

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl