Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejsc. Łobodno na ulicach: Topolowa, Nadrzeczna i Prusa.

Ostatnia zmiana: 2016-07-05 14:25:57
Redaktor: Paweł Miłkowski
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2016-07-05 14:25:57 Miłkowski Paweł Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejsc. Łobodno na ulicach: Topolowa, Nadrzeczna i Prusa Aktualizacja zamówienia
2016-07-05 14:19:51 Miłkowski Paweł Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-20 11:58:53 Pastuszka Anna zał_nr_5 przedmiary_robót Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-20 11:58:12 Pastuszka Anna zał_nr_4_STWiORB Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-20 11:57:37 Pastuszka Anna zał_nr_3_projekty_budowlane Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-20 11:57:00 Pastuszka Anna zał_nr_2_ wzór_umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-20 11:56:48 Pastuszka Anna zał_nr_1_formularz_ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-20 11:56:25 Pastuszka Anna zaproszenie_do_składania_ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2016-06-20 11:54:43 Pastuszka Anna Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych w zakresie dowieszenia opraw oświetlenia ulicznego w miejsc. Łobodno na ulicach: Topolowa, Nadrzeczna i Prusa Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2694259

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl