Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie o zamówieniu na usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości lc=826,0 m wzdłuż ul. Pogodnej w Kłobucku (IR.271.035.2018.BM).

Ostatnia zmiana: 2018-08-07 08:49:45
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-08-07 08:49:45 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zamówieniu na usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości lc=826,0 m wzdłuż ul. Pogodnej w Kłobucku (IR.271.035.2018.BM) Aktualizacja zamówienia
2018-06-07 13:17:19 Miłkowski Paweł Zawiadomienie o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-06-05 13:04:56 Miłkowski Paweł Protokół z sesji otwarcia ofert cenowych Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-05-23 13:39:36 Miłkowski Paweł zał_nr_5_Specyfikacja STWiORB Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-05-23 13:39:22 Miłkowski Paweł zał_nr_4_Przedmiar robót Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-05-23 13:39:07 Miłkowski Paweł zał_nr_3_Dokumentacja PDF Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-05-23 13:37:47 Miłkowski Paweł zał_nr_2_wzór_umowy_Inspektor Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-05-23 13:37:32 Miłkowski Paweł zał_nr_1_formularz_ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-05-23 13:37:17 Miłkowski Paweł Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-05-23 13:35:26 Miłkowski Paweł Ogłoszenie o zamówieniu na usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi swoim zakresem budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości lc=826,0 m wzdłuż ul. Pogodnej w Kłobucku (IR.271.035.2018.BM) Aktualizacja zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2699366

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl