Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”. (IR.271.012.2019.WS) .

Ostatnia zmiana: 2019-08-01 11:37:45
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-08-01 11:37:45 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0+000,00 do 1+103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, hydrantów – Etap I”. (IR.271.012.2019.WS) Aktualizacja zamówienia
2019-06-10 13:11:13 Pastuszka Anna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-24 10:20:34 Pastuszka Anna Ranking_ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-08 13:20:13 Pastuszka Anna Informacja_po_otwarciu_ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-16 15:15:49 Miłkowski Paweł zał_nr_38_Projekt_stalej_org_ruchu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-16 15:15:21 Miłkowski Paweł zał_nr_37_Projekt_czasowej_org_ruchu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-16 15:14:56 Miłkowski Paweł zał_nr_36_Decyzja_ab.673.115.2017.b Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-16 15:14:17 Miłkowski Paweł zał_nr_35_Decyzja_1_2018_etap_I Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-16 15:13:58 Miłkowski Paweł zał_nr_34_Pozwolenia_wodnoprawne Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-16 15:13:37 Miłkowski Paweł zał_nr_33_Operat_wodnoprawny Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2696374

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl