Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ulicy E. Orzeszkowej w Kłobucku (Nr postępowania: IR.271.015.2019.SN) .

Ostatnia zmiana: 2019-08-01 11:03:04
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-08-01 11:03:04 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zamówieniu poza ustawą Prawo zamówień publicznych na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w ulicy E. Orzeszkowej w Kłobucku (Nr postępowania: IR.271.015.2019.SN) Aktualizacja zamówienia
2019-05-07 12:27:33 Pastuszka Anna wybór_oferty_najkorzystniejszej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-06 14:23:59 Pastuszka Anna informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-24 12:39:35 Pastuszka Anna zał_nr_4_-_STWiOR Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-24 12:39:23 Pastuszka Anna zał_nr_5_-_przedmiar_robót Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-24 12:38:56 Pastuszka Anna zał_nr_4_-_STWiOR Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-24 12:38:26 Pastuszka Anna zał_nr_3_-_projekt_budowlany Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-24 12:37:42 Pastuszka Anna zał_nr_1_formularz_ofertowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-24 12:37:30 Pastuszka Anna zał_nr_2_wzór_umowy Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-24 12:37:15 Pastuszka Anna Zaproszenie do składania ofert Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2699391

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl