Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności na terenie Bazy Sportowo-Rekreacyjnej w Łobodnie”. (IR.271.011.2019.KB).

Ostatnia zmiana: 2019-05-08 11:48:16
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-05-08 11:48:16 Pastuszka Anna Informacja po otwarciu ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 09:35:33 Pastuszka Anna Przedmiar Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-30 09:34:49 Pastuszka Anna Odpowiedzi na pytania SWZ Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-19 11:38:12 Miłkowski Paweł zał_nr_8_DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-19 11:37:56 Miłkowski Paweł zał_nr_7_wzór_umowy_z_oświadczeniem_gwarancyjnym Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-19 11:37:42 Miłkowski Paweł zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-19 11:37:30 Miłkowski Paweł zał_nr_5_wykaz_osób Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-19 11:37:05 Miłkowski Paweł zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-19 11:36:39 Miłkowski Paweł zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-19 11:36:24 Miłkowski Paweł zał_nr_2_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_warunki_udziału Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 1496465

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl