Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+002 do km 0+429 – ETAP I” (WD.261.1.002.2018 ).

Ostatnia zmiana: 2018-09-17 12:26:07
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja pliku
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-09-17 12:26:07 Pastuszka Anna Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2018-09-17 12:25:09 Pastuszka Anna Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-09-13 15:19:17 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 470066S ul. gen. Władysława Andersa w miejscowości Kłobuck poprzez budowę chodnika na odcinku od km 0+002 do km 0+429 – ETAP I” (WD.261.1.002.2018 ) Aktualizacja zamówienia
2018-09-06 13:43:02 Pastuszka Anna sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-09-05 12:04:31 Miłkowski Paweł informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-08-28 12:57:12 Miłkowski Paweł ranking ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-08-20 12:47:22 Miłkowski Paweł informacja po otwarciu ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-08-02 12:58:04 Miłkowski Paweł zał_nr_11_projekt_budowlany Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-08-02 12:57:33 Miłkowski Paweł zał_nr_10_przedmiar Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-08-02 12:57:15 Miłkowski Paweł zał_nr_9_STWiORB Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2701140

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl