Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową części ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck (Nr postępowania: IR.271.060.2017.BM).

Ostatnia zmiana: 2017-10-27 12:36:00
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2017-10-27 12:36:00 Pastuszka Anna Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową części ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck (Nr postępowania: IR.271.060.2017.BM) Aktualizacja zamówienia
2017-10-26 11:11:33 Pastuszka Anna Unieważnienie postępowania Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:06:51 Pastuszka Anna Zał_nr_5_Specyfikacja_Techniczna _Wykonania_i_Odbioru_Robót.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:06:41 Pastuszka Anna Zał_nr_4_Przedmiar_Robót.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:06:30 Pastuszka Anna Zał_nr_3B_Projekt_Budowlano_ Wykonawczy_cz_rysunkowa.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:06:20 Pastuszka Anna Zał_nr_3A_Projekt_Budowlano _Wykonawczy_cz_opisowa.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:06:08 Pastuszka Anna zał_nr_2_wzór_umowy.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:05:58 Pastuszka Anna zał_nr_1_formularz_ofertowy.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:05:49 Pastuszka Anna Ogloszenie_ o_ zamowieniu.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-10-18 12:05:24 Pastuszka Anna Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową części ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Jasną a ulicą Kościuszki w miejscowości Kłobuck (Nr postępowania: IR.271.060.2017.BM) Ogłoszenie zamówienia
Drukuj Liczba odwiedzin: 2697270

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl