Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/.

Ostatnia zmiana: 2020-12-30 09:10:16
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2020-12-30 09:10:16 Pastuszka Anna Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/ Aktualizacja zamówienia
2020-11-17 15:55:35 Pastuszka Anna Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-11-04 14:04:46 Pastuszka Anna Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-11-03 11:25:55 Pastuszka Anna Ranking ofert.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-23 13:25:49 Pastuszka Anna Informacja z otwarcia ofert Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-23 13:25:36 Pastuszka Anna Informacja z otwarcia ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-22 12:45:23 Pastuszka Anna zmiana treści SIWZ.pdf Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-22 12:45:12 Pastuszka Anna zmiana treści SIWZ.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-20 08:00:09 Nabiałczyk Grzegorz Odpowiedzi na pytania.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2020-10-20 07:58:11 Nabiałczyk Grzegorz zał_nr_5_wykaz_osób.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2698685

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl