Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kłobuck 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Grzegorz Nabiałczyk 
Numer postępowania: IR.271.047.2020.KB 
Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługę :Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn.:„Wymiana źródeł ciepła w ind. gosp. domowych na terenie Gminy Kłobuck” współfinansowanego w ramach EFRR ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, OZE i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energet. i odnawialne źr. energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i OZE w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs. /Nr post. IR.271.047.2020.KB/ 
Rodzaj zamówienia: Usługa 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2020-10-15 
Termin składania ofert: 2020-10-23 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi: Termin składania ofert 23.10.2020 r. godz 11.00 
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-10-15 13:50
Nabiałczyk Grzegorz
5.99MB
SIWZ.pdf SIWZ.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-10-15 13:51
Nabiałczyk Grzegorz
11.75MB
zał_nr_1_formularz_oferty_wzór.doc zał_nr_1_formularz_oferty_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-10-15 13:52
Nabiałczyk Grzegorz
59KB
zał_nr_2_oswiadczenie_z_art _25a_ust_1_warunki_udziału_wzór.doc zał_nr_2_oswiadczenie_z_art _25a_ust_1_warunki_udziału_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-10-15 13:53
Nabiałczyk Grzegorz
45.5KB
zał_nr_3_oswiadczenie_z_art _25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór.doc zał_nr_3_oswiadczenie_z_art _25a_ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-10-15 13:53
Nabiałczyk Grzegorz
47.5KB
zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności _do_grupy_kapitałowej_wzór.doc zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności _do_grupy_kapitałowej_wzór.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-10-15 13:54
Nabiałczyk Grzegorz
37.5KB
zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-10-15 13:54
Nabiałczyk Grzegorz
40.5KB
zał_nr_7_umowy.pdf zał_nr_7_umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-10-15 13:55
Nabiałczyk Grzegorz
190.96KB
zał_nr_5_wykaz_osób.doc zał_nr_5_wykaz_osób.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
20-10-20 07:58
Nabiałczyk Grzegorz
35.5KB
Odpowiedzi na pytania.pdf Odpowiedzi na pytania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
20-10-20 08:00
Nabiałczyk Grzegorz
477.96KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 191730

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl