Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.019.2019.SN).

Ostatnia zmiana: 2019-08-01 11:56:47
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-08-01 11:56:47 Pastuszka Anna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: „Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z ulic Sołectwa Niwa Skrzeszów w Kłobucku” (Nr postępowania: IR.271.019.2019.SN) Aktualizacja zamówienia
2019-06-26 13:42:19 Pastuszka Anna zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-06-10 12:53:33 Pastuszka Anna informacja_po_otwarciu_ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-23 08:12:10 Pastuszka Anna zał_nr_9_rysunki_pomocnicze.zip Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-23 08:11:56 Pastuszka Anna zał_nr_8_oświadczenie_z _art_24_ust_1.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-23 08:11:41 Pastuszka Anna zał_nr_7_wzór_umowy.pdf Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-23 08:11:32 Pastuszka Anna zał_nr_6_wykaz_osób.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-23 08:11:22 Pastuszka Anna zał_nr_5_wykaz_usług.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-23 08:11:10 Pastuszka Anna zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_ do_grupy_kapitałowej_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-05-23 08:10:55 Pastuszka Anna zał_nr_3_oswiadczenie_z_art_25a_ ust_1_podstawy_wykluczenia_wzór.doc Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2699497

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl