Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”. (IR.271.051.2018.KB).

Ostatnia zmiana: 2018-08-17 10:05:23
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-08-17 10:05:23 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa centrów rekreacyjnych w sołectwach Lgota, Niwa Skrzeszów, Smugi oraz przebudową placu zabaw w sołectwie Kamyk, na terenie Gminy Kłobuck”. (IR.271.051.2018.KB) Aktualizacja zamówienia
2018-08-14 15:32:20 Pastuszka Anna Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-08-01 10:18:33 Miłkowski Paweł Załącznik nr 8c Przedmiar robót Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 14:35:23 Miłkowski Paweł DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 14:34:17 Miłkowski Paweł zał_nr_7b_wzór_umowy_z_oświadczeniem_gwarancyjnym Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 14:34:01 Miłkowski Paweł zał_nr_7a_wzór_umowy_z_oświadczeniem_gwarancyjnym — kopia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 14:33:45 Miłkowski Paweł zał_nr_6_oświadczenie_z_art_24_ust_1 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 14:33:16 Miłkowski Paweł zał_nr_5_wykaz_osób Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 14:33:00 Miłkowski Paweł zał_nr_4_oświadczenie_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-07-30 14:32:47 Miłkowski Paweł zał_nr_3_oświadczenie_z_art_25a_ust_1_podstawy_wykluczenia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2697311

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl