Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (IR.271.005.2019.SN ).

Ostatnia zmiana: 2019-08-01 11:07:57
Redaktor: Anna Pastuszka
Opis: Aktualizacja zamówienia
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2019-08-01 11:07:57 Pastuszka Anna Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (IR.271.005.2019.SN ) Aktualizacja zamówienia
2019-04-03 14:28:53 Miłkowski Paweł sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-04-01 13:45:43 Pastuszka Anna zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-28 09:50:44 Pastuszka Anna poprawiony ranking ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-03-11 12:02:26 Miłkowski Paweł ranking ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-26 14:06:34 Miłkowski Paweł Informacja po otwarciu ofert Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:34:18 Miłkowski Paweł zał_nr_9_rysunki_pomocnicze Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:34:00 Miłkowski Paweł zał_nr_8_oświadczenie_z_art_24_ust_1 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:33:45 Miłkowski Paweł zał_nr_7_wzór_umowy Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2019-02-15 13:33:29 Miłkowski Paweł zał_nr_6_wykaz_osób Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
Drukuj Liczba odwiedzin: 2694263

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl