Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania

Znaleziono 45 wiadomości.

więcej: Sprawozdania (2018-04-12)

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok

więcej: Sprawozdania (2018-03-15)

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" za rok 2017

więcej: Sprawozdania (2018-03-15)

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2017"

więcej: Sprawozdania (2018-03-13)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok 2017

więcej: Sprawozdania (2018-02-16)

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" za rok 2017

więcej: Sprawozdania (2018-02-16)

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

więcej: Sprawozdania (2018-01-31)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck w 2017 roku.

więcej: Sprawozdania (2017-06-19)

Sprawozdanie z działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w 2016 roku

więcej: Sprawozdania (2017-04-27)

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

więcej: Sprawozdania (2017-04-24)

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 15773

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl