Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sprawozdania

Znaleziono 45 wiadomości.

więcej: Sprawozdania (2017-03-31)

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" za 2016 rok

więcej: Sprawozdania (2017-03-10)

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za rok 2016

więcej: Sprawozdania (2017-02-16)

Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych "Gmina Kłobuck dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" za rok 2016

więcej: Sprawozdania (2017-02-13)

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2016

więcej: Sprawozdania (2017-02-06)

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kłobuckiego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

więcej: Sprawozdania (2017-01-31)

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 roku

więcej: Sprawozdania (2017-01-13)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - za rok 2016

więcej: Sprawozdania (2016-05-27)

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku

więcej: Sprawozdania (2016-04-27)

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok

więcej: Sprawozdania (2016-04-19)

Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017" za 2015 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 15774

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl