Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej [ 18 ]
Uchwała nr 4200/VI/19/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf Uchwała nr 4200/VI/19/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-01-22 10:44
Pastuszka Anna
82.1KB
Uchwała Nr 4200/VI/18/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck - pdf Uchwała Nr 4200/VI/18/2021 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 20.01.2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
21-01-22 10:43
Pastuszka Anna
82.07KB
Uchwała Nr 4200/VI/165/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/165/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
20-12-03 07:48
Pastuszka Anna
94.71KB
Uchwała Nr 4200/VI/164/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/164/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-03 07:47
Pastuszka Anna
95.11KB
Uchwała Nr 4200/VI/163/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach  z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem Uchwała Nr 4200/VI/163/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dn. 30.11.2020r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-12-03 07:38
Pastuszka Anna
91.19KB
Uchwała nr 4200/VI/11/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan Uchwała nr 4200/VI/11/2020 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
20-01-17 12:12
Pastuszka Anna
334.14KB
Uchwała Nr 4200/VI/172/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Uchwała Nr 4200/VI/172/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-11-28 13:40
Pastuszka Anna
339.05KB
Uchwała Nr 4200/VI/173/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/173/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-11-28 13:24
Pastuszka Anna
389.47KB
Uchwała Nr 4200/VI/135/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. Uchwała Nr 4200/VI/135/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-09-10 12:00
Pastuszka Anna
456.06KB
Uchwała Nr 4200/VI/5/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/5/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-01-15 13:48
Pastuszka Anna
309.83KB
Uchwała nr 4200/VI/4/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała nr 4200/VI/4/2019 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kłobuck, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-01-15 13:44
Pastuszka Anna
363.5KB
Uchwała nr 4200/VI/31/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała nr 4200/VI/31/2018 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-01-31 10:09
Pastuszka Anna
352.75KB
Uchwała Nr 4200/VI/32/2018 z dnia 29.01.2018r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Kłobucka Uchwała Nr 4200/VI/32/2018 z dnia 29.01.2018r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta Kłobucka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-01-31 10:07
Pastuszka Anna
336.02KB
Uchwała Nr 4200/VI/21/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Kłobuck. Uchwała Nr 4200/VI/21/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Kłobuck.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
17-01-23 14:06
Miłkowski Paweł
354.37KB
Uchwała Nr 4200/VI/142/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Miasta Kłobuck Uchwała Nr 4200/VI/142/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Miasta Kłobuck
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
16-12-05 12:43
Miłkowski Paweł
424.36KB
Uchwała nr 4200/VI/3/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan Uchwała nr 4200/VI/3/2016 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kłobucka, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-01-21 14:22
Pastuszka Anna
332.64KB
Uchwała nr 4200/VI/193/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 - skan Uchwała nr 4200/VI/193/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-01-05 08:28
Pastuszka Anna
0.92MB
Uchwała nr 4200/VI/189/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - skan Uchwała nr 4200/VI/189/2015 VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kłobucka projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi - skan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
16-01-05 08:26
Pastuszka Anna
697.54KB

Redakcja strony: Opinie Regionalnej Izby ObrachunkowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1287

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl