Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL

INFORMACJA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie dnia 1 lipca 2019 r., właściwy do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL jest organ gminy.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - EL [ 15 ]
druk wniosku o wydanie dowodu osobistego druk wniosku o wydanie dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-01-14 10:49
Pastuszka Anna
229.8KB
druk wniosku o nadanie zmianę numeru PESEL druk wniosku o nadanie zmianę numeru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
15-11-18 12:36
115.12KB
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-04-26 10:27
Pastuszka Anna
85.64KB
wniosek o udost. danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych wniosek o udost. danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-04-26 10:29
Pastuszka Anna
83.38KB
wniosek o udost. dokumentacji związanej z dowodem osobistym wniosek o udost. dokumentacji związanej z dowodem osobistym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-04-26 10:28
Pastuszka Anna
94.27KB
druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel druk wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
19-07-03 09:53
Pastuszka Anna
209KB
Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-03-07 08:59
Pastuszka Anna
612.74KB
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-03-07 08:58
Pastuszka Anna
611.18KB
druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców druk wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
15-11-18 12:37
20KB
druk zgłoszenia pobytu czasowego druk zgłoszenia pobytu czasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-06-01 08:53
Pastuszka Anna
398.95KB
druk zgłoszenia pobytu stałego druk zgłoszenia pobytu stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-06-01 08:54
Pastuszka Anna
414.55KB
druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-06-01 08:55
Pastuszka Anna
330.39KB
druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
20-06-01 08:55
Pastuszka Anna
418.86KB
druk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP druk zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
20-06-01 08:57
Pastuszka Anna
230.74KB
druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-06-01 08:56
Pastuszka Anna
330.79KB

Redakcja strony: Druki z Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - ELRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1784

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl